Venke-Aarethun

Venke Aarethun

72 82 20 05 / 91 33 77 71
venke.aarethun@stolav.no
Rådgiver ved RVTS Midt

Jeg er utdannet sykepleier, med videreutdanninger i psykiatrisk sykepleie, familie - og nettverksterapi, og veiledning ved HIST.
Jeg har lang erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern, særlig med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og samtidig rusproblematikk, og deres familier. I perioden 2003 – 2013 arbeidet jeg med selvmordsforebygging i helseregion Midt Norge. Jeg har også erfaring fra arbeid med FN/Nato veteraner. 
I nesten 40 år har jeg arbeidet med håndtering av krisesituasjoner nasjonalt og internasjonalt, særlig gjennom ulike solidaritetsprosjekter i Midt Østen.
Har i en årrekke jobbet med kulturutveksling og kulturforståelse. I hele min yrkesaktive tid har jeg vært opptatt av nettverksbygging og politiske prosesser. Sidene 2017 har jeg hatt ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme ved RVTS.


Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
Kriseteam og psykologisk hjelp ved kriser og katastrofer.
Los funksjon.


EMNEKNAGGER

Ansatte
 
søndag 6. mars 2022
50
fredag 29. april 2022
Nei
InnholdssideAnsatt