Flyktningehelse og tvungen migrasjon

Flyktninger og asylsøkere lever under spesielle livsbetingelser og kan ha med seg erfaringer som preger livet i ettertid. Kunnskap om dette kan være avgjørende for å gi god hjelp. 

Hendelser i hjemlandet, som krig, overgrep eller tortur, kan føre til reaksjoner i ettertid. I tillegg kan  migrasjonsprosessen til Norge være traumatiserende. En eksiltilværelse preget av store omveltninger og usikker framtid vil kunne være en ytterligere belastning. Situasjonen kan være forskjellig for voksne, familier og barn. Enslige mindreårige som kommer til Norge, er spesielt sårbare.

I faggruppe flyktninger ved RVTS vil vi kunne hjelpe med undervisning, konsultasjon og veiledning innenfor disse temaene.


 

 

https://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon/Negativ-sosial-kontroll-voldNegativ sosial kontroll og æresrelatert voldhttps://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon/Negativ-sosial-kontroll-vold
https://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon/MenneskehandelMenneskehandelhttps://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon/Menneskehandel
https://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon/Bruk av tolkBruk av tolkhttps://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon/Bruk av tolk
https://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon/FamiliesamtalerFamiliesamtalerhttps://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon/Familiesamtaler
https://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon/Selvhjelpsbrosjyrer-lenkerSelvhjelpsbrosjyrer https://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon/Selvhjelpsbrosjyrer-lenkerHer finner du selvhjelps- og informasjonsfoldere oversatt til ulike språk. Du finner de tre brosjyrene: Barn krig og flukt, Til deg som har opplevd krig, og Til deg som ikke får sove, ved å scrolle nedover på siden.
https://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon/TorturTorturhttps://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon/Tortur