Skip Navigation LinksOm oss

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt, er en samarbeidspartner for tjenestene i region Midt innenfor temaene:

  • Vold og overgrep
  • Traumer og traumatisk stress
  • Flyktningehelse og tvungen migrasjon
  • Radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Menneskehandel
  • Forebygging av selvmord og selvskading 
  • FN og NATO-veteraner 
  • Psykososial beredskap
Vi tilbyr anerkjent og oppdatert spisskompetanse til våre målgrupper som er det offentlige tjenesteapparat, helse- omsorgs- og sosialtjenester, barnehage, skole og oppvekst og kriminalomsorgen.

Senteret består av personer med ulik fag- og yrkesbakgrunn. Vi jobber tverrfaglig, og bistår ulike etater i regionen med kompetanseheving. Våre samarbeidspartnere er helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede. Vi bidrar til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling. Vi tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser. Det er et mål for oss å være lett tilgjengelig.

Vårt nedslagsfelt er Trøndelag og Møre og Romsdal. Helsedirektoratet er vår oppdragsgiver, og vi er organisert under Divisjon psykisk helsevern, St. Olavs hospital.


Når du melder deg på e-postlista for å motta RVTS Midt sitt nyhetsbrev, samler vi kun inn e-postadressen din, og vi vil kun bruke denne til å sende ut nyhetsbrev. Din e-postadresse blir ikke gitt videre til noen tredjepart (annet enn leverandøren som gjør nyhetsbrevtjenesten mulig), og du kan når som helst melde deg av e-postlista.


Kontaktinfo

Telefon: + 47 72 82 20 05
E-post: rvts@stolav.no
Postadresse: St. Olavs hospital HF, RVTS Midt, 7006 Trondheim.
Besøksadresse: RVTS Midt, Statens hus, Prinsensgate 1, 7013 Trondheim