Kurs

​​​​​​​​​​​​​​​​​Her finner du informasjon om kurs og konferanser RVTS Midt arrangerer. I tillegg legger vi ut informasjon om kurs og konferanser vi mener kan være relevante innenfor våre fagfelt fra andre aktører. RVTS har en grunnleggende forståelse om at kunnskap først gir en merverdi når den omsettes i handling. Når en organisasjon skal utvikle egen praksis i ønsket retning, er det kollegiet, ikke enkeltindivider alene, som sammen må utvikle den yrkesrelevante handlingskompetansen.

 

 

https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Førstehjelp ved selvmordsfareFørstehjelp ved selvmordsfare2024-02-05T07:30:00ZStatens Hus Trondheim Prinsensgate 1. Grupperom Melhus 1. etg.2024-02-06T15:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/WebinarSamtalekompetanseWebinar om barns samtalekompetanse og gode metoder for barnesamtaler2024-02-23T08:00:00ZDigitalt2024-02-23T09:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Flyktningkonferansen2024Flyktningkonferansen 2024 – Utenforskap og integrering2024-03-05T08:00:00ZScandic Lerkendal Hotell, Trondheim2024-03-06T14:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/AIMunder12AIM under 12. Kurs i utredning av barn som har utøvd skadelig seksuell atferd2024-03-13T09:00:00ZStatens hus, Prinsens gate 1, Trondheim, Norge2024-03-14T15:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/TeachingRecoveryTechniquesInvitasjon til kurslederkurs i TRT – Teaching Recovery Techniques2024-03-14T08:00:00Z2024-03-15T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/OPSkurs-SamiskTilpasningOppmerksom på selvmordstanker OPS! - Samisk tilpasning2024-03-18T08:00:00ZVeksthuset, Røros2024-03-18T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Oppmerksom på selvmordstanker-OPS!Oppmerksom på selmordstanker-OPS!2024-03-18T08:00:00ZStatens hus, Trondheim, Prinsens gate 1A, kursrom Malvik2024-03-18T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/SAMTALER MED FAMILIER I EKSILINVITASJON TIL VEILEDNINGSWORKSHOP - SAMTALER MED FAMILIER I EKSIL FAMILIEGJENFORENING I EKSIL2024-03-19T09:00:00ZSeminarrom, Nidaros, KoRus, 1.etg., i bygningen som ligger i Schwachs gate.2024-03-19T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/SamtaleMedBarnOgUngeSensitiveTema03_24Fagdag: Å ta barn på alvor2024-03-21T09:00:00ZScandic Lerkendal hotell2024-03-21T15:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/HelhetligDebriefingHelhetlig debriefing - Kurs for kriseteam i Trøndelag og Møre og Romsdal2024-04-08T08:00:00ZTrondheim, Radisson Blu Royal Garden hotel2024-04-09T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FørstehjelpVedSelvmordsfareApril24Førstehjelp ved selvmordsfare2024-04-17T06:00:00ZStatens Hus Trondheim Prinsensgate 1. 2024-04-18T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/AIMbehandlingAIM behandling (Terapi med barn og unge som har utøvd skadelig seksuell atferd)2024-10-22T08:00:00ZStatens hus, Prinsens gate 1, Trondheim, Norge2024-10-23T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Snakke sammenSnakke med barnSnakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATISK OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGESkoleveileder og e-læring for forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell adferdE-læring
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/RusOgVoldKompetanseutvikling rus og voldDigitale kursmoduler
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs - Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs fra utveier.psb.webcore.no/
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NettkursNarKrisenRammerNettkurs - Når krisen rammerNettkurs fra helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/ElaeringVoldogSeksuelleOvergrepMotBarnE-læringskurs - Vold og Seksuelle overgrep mot barnE-læring fra Helsekompetanse.no