Kurs

​​​​​​​​​​​​​​​​​Her finner du informasjon om kurs og konferanser RVTS Midt arrangerer. I tillegg legger vi ut informasjon om kurs og konferanser vi mener kan være relevante innenfor våre fagfelt fra andre aktører. RVTS har en grunnleggende forståelse om at kunnskap først gir en merverdi når den omsettes i handling. Når en organisasjon skal utvikle egen praksis i ønsket retning, er det kollegiet, ikke enkeltindivider alene, som sammen må utvikle den yrkesrelevante handlingskompetansen.

 

 

https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FørstehjelpVedSelvmordsfareMai24Invitasjon til kurset Førstehjelp ved selvmordsfare2024-05-28T06:30:00ZStSatens Hus Trondheim Prinsensgate 1. Grupperom Indre Fosen 1 etg.2024-05-29T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/ForebyggingUfrivilligEtterlatelseIUtlandetNegativSosialKontrollØkt beredskap før sommerferien: Webinar om forebygging av ufrivillig etterlatelse i utlandet, negativ sosial kontroll og andre former for æresrelatert vold.2024-05-29T07:00:00ZOnline2024-05-29T08:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/JussForKrisesentreneJuni24Juridisk webinar – skreddersydd for krisesentrene2024-06-11T07:30:00ZOnline2024-06-11T09:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FellesInnsatsMotEkstremismeFelles innsats mot ekstremisme Hvordan bør vi jobbe med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i årene fremover?2024-06-12T07:30:00ZScandic Nidelven, Havnegata, Trondheim, Norge2024-06-12T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KurslederkursTeachingRecoveryTechniquesMoldeJuni2024kurslederkurs i TRT – Teaching Recovery Techniques2024-06-13T07:00:00ZSt Carolus, Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6, 6412 Molde, Inngang mot syd.2024-06-14T13:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/MarkeringAvVerdensFlyktningdagMarkering av verdens flyktningdag2024-06-20T07:00:00ZOnline2024-06-20T10:15:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/UngdomUtnyttetTilKriminalitetAugust24VELKOMMEN TIL DIGITALT KURS OM UNGDOM UTNYTTET TIL KRIMINALITET2024-08-21T07:00:00ZZoom, digitalt kurs2024-08-22T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FørstehjelpVedSelvmordsfareAugust24Invitasjon til kurset Førstehjelp ved selvmordsfare2024-08-26T06:30:00ZStSatens Hus Trondheim Prinsensgate 1. Grupperom Indre Fosen 1 etg.2024-08-27T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NETworkshopSeptember24Workshop i Narrativ eksponeringsterapi (NET) 2024-09-02T07:00:00ZRaddisson Blue Royal Garden Hotel2024-09-04T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KursleiarkursJegVetKursleiarkurs i «Jeg vet»2024-09-09T07:30:00ZScandic Alexandra, Storgata 1-7, 6413 Molde2024-09-09T13:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/InspirasjonsseminarFraUroTilRoInspirasjonsseminar: «Fra uro til ro» - sansemotorisk regulering hos traumatiserte barn og unge med Kaja Næss Johannessen2024-09-12T07:00:00ZAuditoriet i Statens hus, Prinsens gate 1, Trondheim2024-09-12T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FolketroSmåsamfunnAvdekkingOgForebyggingAvSeksuelleOvergrepSápmiHvilken innvirkning kan tro, folketro og små samfunn ha på avdekking og forebygging av seksuelle overgrep i Sápmi? 2024-09-17T07:00:00ZScandic Nidelven, Trondheim2024-09-17T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/WebinarNyeMedlemmerKriseteam2024Webinar for nye medlemmer av kriseteam2024-09-17T07:00:00ZDigitalt2024-09-17T10:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/WorkshopTraumerOgKropp2024Workshop om traumer og kropp med Tony Buckley2024-10-09T07:00:00ZPrinsens gate 1, Trondheim, Norge2024-10-09T15:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KurslederkursTeachingRecoveryTechniquesSteinkjerInvitasjon til kurslederkurs i TRT – Teaching Recovery Techniques - en lavterskelintervensjon for å redusere traumerelaterte psykiske plager hos flyktningbarn og unge2024-10-17T07:00:00ZLillesalen på Samfunnshuset i Steinkjer, Kongensgate 26A2024-10-18T13:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/AIMbehandlingAIM behandling (Terapi med barn og unge som har utøvd skadelig seksuell atferd)2024-10-22T08:00:00ZStatens hus, Prinsens gate 1, Trondheim, Norge2024-10-23T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/DigitaltGrunnkursOmUtnyttelseOgmenneskehandelVELKOMMEN TIL DIGITALT GRUNNKURS OM UTNYTTELSE OG MENNESKEHANDEL2024-10-29T08:00:00ZOnline2024-10-30T15:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/VeiledningsworkshopTrondheim24INVITASJON TIL VEILEDNINGSWORKSHOP SAMTALER MED FAMILIER I EKSIL FAMILIEGJENFORENING I EKSIL2024-10-29T09:00:00ZMøterom Indre Fosen, 1. et. Statens Hus, Prinsensgt. 1 Trondheim2024-10-29T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/WebinarrekkeRusOgVoldEldreTryggEst-webinar: Rus og vold med særlig fokus på utfordringer blant eldre2024-11-12T11:00:00ZDigitalt2024-11-12T13:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/PsykososialeKriseteamMøreOgRomsdalNov24Kurs for psykososiale kriseteam i Møre og Romsdal - Øvelser og beredskap2024-11-13T09:30:00ZHotel Scandic Parken, Ålesund 2024-11-14T13:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Flyktningkonferansen2025Flyktningkonferansen 2025: Krigens mange ansikt - frykt, mot og håp2025-03-18T08:00:00ZScandic Lerkendal2025-03-19T14:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KompetansehevingHelsesykepleierneNorgeKompetanseheving til helsesjukepleiarar over heile landetAlle fylkene
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Snakke sammenSnakke med barnSnakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATISK OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGESkoleveileder og e-læring for forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell adferdE-læring
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/RusOgVoldKompetanseutvikling rus og voldDigitale kursmoduler
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs - Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs fra utveier.psb.webcore.no/
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NettkursNarKrisenRammerNettkurs - Når krisen rammerNettkurs fra helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/ElaeringVoldogSeksuelleOvergrepMotBarnE-læringskurs - Vold og Seksuelle overgrep mot barnE-læring fra Helsekompetanse.no