Kurs

​​​​​​​​​​​​​​​​​Her finner du informasjon om kurs og konferanser RVTS Midt arrangerer. I tillegg legger vi ut informasjon om kurs og konferanser vi mener kan være relevante innenfor våre fagfelt fra andre aktører. RVTS har en grunnleggende forståelse om at kunnskap først gir en merverdi når den omsettes i handling. Når en organisasjon skal utvikle egen praksis i ønsket retning, er det kollegiet, ikke enkeltindivider alene, som sammen må utvikle den yrkesrelevante handlingskompetansen.

 

 

https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FørstehjelpVedSelvmordsfareApril24Førstehjelp ved selvmordsfare2024-04-17T06:00:00ZStatens Hus Trondheim Prinsensgate 1. 2024-04-18T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/WebinarAvvergingspliktVår2024Webinar om avvergingsplikt2024-04-19T07:00:00ZDigitalt2024-04-19T09:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/TraumaAndTheBodyWorkshopTrauma and the Body - How to integrate body interventions in trauma work2024-05-08T07:00:00ZStatens hus, Prinsensgate 1, Trondheim2024-05-08T15:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KonferanseForebyggingVoldOgOvergrepKonferanse om forebygging av vold og overgrep - med fokus på ungdomsvold og vold i nære relasjoner2024-05-23T07:00:00ZRadisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim2024-05-23T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FørstehjelpVedSelvmordsfareMai24Invitasjon til kurset Førstehjelp ved selvmordsfare2024-05-28T06:30:00ZStSatens Hus Trondheim Prinsensgate 1. Grupperom Indre Fosen 1 etg.2024-05-29T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FellesInnsatsMotEkstremismeFelles innsats mot ekstremisme Hvordan bør vi jobbe med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i årene fremover?2024-06-12T07:30:00ZScandic Nidelven, Havnegata, Trondheim, Norge2024-06-12T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FørstehjelpVedSelvmordsfareAugust24Invitasjon til kurset Førstehjelp ved selvmordsfare2024-08-26T06:30:00ZStSatens Hus Trondheim Prinsensgate 1. Grupperom Indre Fosen 1 etg.2024-08-27T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NETworkshopSeptember24Workshop i Narrativ eksponeringsterapi (NET) 2024-09-02T07:00:00ZRaddisson Blue Royal Garden Hotel2024-09-04T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KurslederkursTeachingRecoveryTechniquesSteinkjerInvitasjon til kurslederkurs i TRT – Teaching Recovery Techniques - en lavterskelintervensjon for å redusere traumerelaterte psykiske plager hos flyktningbarn og unge2024-10-17T07:00:00ZLillesalen på Samfunnshuset i Steinkjer, Kongensgate 26A2024-10-18T13:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/AIMbehandlingAIM behandling (Terapi med barn og unge som har utøvd skadelig seksuell atferd)2024-10-22T08:00:00ZStatens hus, Prinsens gate 1, Trondheim, Norge2024-10-23T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/VeiledningsworkshopTrondheim24INVITASJON TIL VEILEDNINGSWORKSHOP SAMTALER MED FAMILIER I EKSIL FAMILIEGJENFORENING I EKSIL2024-10-29T09:00:00ZMøterom Indre Fosen, 1. et. Statens Hus, Prinsensgt. 1 Trondheim2024-10-29T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KompetansehevingHelsesykepleierneNorgeKompetanseheving til helsesjukepleiarar over heile landetAlle fylkene
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Snakke sammenSnakke med barnSnakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATISK OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGESkoleveileder og e-læring for forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell adferdE-læring
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/RusOgVoldKompetanseutvikling rus og voldDigitale kursmoduler
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs - Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs fra utveier.psb.webcore.no/
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NettkursNarKrisenRammerNettkurs - Når krisen rammerNettkurs fra helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/ElaeringVoldogSeksuelleOvergrepMotBarnE-læringskurs - Vold og Seksuelle overgrep mot barnE-læring fra Helsekompetanse.no