Kurs

Her finner du informasjon om kurs og konferanser RVTS Midt arrangerer. I tillegg legger vi ut informasjon om kurs og konferanser vi mener kan være relevante innenfor våre fagfelt fra andre aktører. RVTS har en grunnleggende forståelse om at kunnskap først gir en merverdi når den omsettes i handling. Når en organisasjon skal utvikle egen praksis i ønsket retning, er det kollegiet, ikke enkeltindivider alene, som sammen må utvikle den yrkesrelevante handlingskompetansen.

 

 

https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPIInvitasjon til videreutdanning i SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPI NIVÅ 12022-11-30T07:30:00ZUndervisningssenteret Sal 1 og 2, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.2023-05-04T22:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!2023-03-07T16:00:00ZSommerveita 4. Trondheim2023-03-07T20:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/DigitaltVeteranmøteDigitalt møte om Veteranarbeid i kommunene.2023-03-14T08:00:00ZDigitalt møte2023-02-14T10:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NettverkssamlingForebyggingSelvmordOgSelvskadingInvitasjon til digital samling for regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag og Møre og Romsdal2023-03-23T08:00:00ZDigitalt på Teams2023-03-23T10:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FagdagTorturFagdag om utredning og rehabilitering av torturutsatte2023-04-12T07:00:00ZDigitalt eller oppmøte i Statens Hus2023-04-12T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Førstehjelp ved selvmordsfareFørstehjelp ved selvmordsfare2023-04-19T06:30:00ZStatens Hus Trondheim Prinsensgate 1.Oppmøte Rom: Indre Fosen 1 etg.2023-04-20T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs - Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs fra utveier.psb.webcore.no/
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/ElaeringVoldogSeksuelleOvergrepMotBarnE-læringskurs - Vold og Seksuelle overgrep mot barnE-læring fra Helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NettkursNarKrisenRammerNettkurs - Når krisen rammerNettkurs fra helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATISK OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGESkoleveileder og e-læring for forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell adferdE-læring
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Snakke sammenSnakke med barnSnakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/RusOgVoldKompetanseutvikling rus og voldDigitale kursmoduler