RVTSMidt

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt, er en samarbeidspartner for helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede.

 

Vi tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser og bidrar til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling.


Illustrasjonsbilde RVTS Midt

 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/WebinarSamtalekompetanse2024Opptak av webinar med Øyvind Kvello og RVTS Midt er nå tilgjengelig

 

 

Flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina, https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_UkrainaFlyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina, https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina
Selvhjelpsbrosjyrer for flyktninger https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningbrosjyrer2023, Flyktningbrosjyrene- og filmene finner du herSelvhjelpsbrosjyrer for flyktninger https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningbrosjyrer2023, Flyktningbrosjyrene- og filmene finner du her

Våre tema

 

 

Traumer og traumatisk stresshttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=3Traumer og traumatisk stresshttps://rvtsmidt.no/tema/traumer, /tema/traumer
Vold og seksuelle overgrephttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=4Vold og seksuelle overgrephttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep
Flyktningehelse og tvungen migrasjonhttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=7Flyktningehelse og tvungen migrasjonhttps://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon, /tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon
Radikalisering og voldelig ekstremismehttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=8Radikalisering og voldelig ekstremismehttps://rvtsmidt.no/tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme, /tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme
Forebygging av selvmord og selvskadinghttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=9Forebygging av selvmord og selvskadinghttps://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading, /tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading
Psykososial beredskaphttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=10Psykososial beredskaphttps://rvtsmidt.no/tema/psykososial-beredskap, /tema/psykososial-beredskap
FN og NATO-veteranerhttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=5FN og NATO-veteranerhttps://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner, https://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner
Menneskehandelhttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=6Menneskehandelhttps://rvtsmidt.no/tema/menneskehandel, /tema/menneskehandel

Aktuelt

 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningkonferansen2024_Utenforskap og integreringFlyktningkonferansen 2024: Utenforskap og integreringhttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningkonferansen2024_Utenforskap og integrering
https://rvtsmidt.no/aktuelt/SamtalerWebinar2023Webinar: Samtaler med barn og ungdomhttps://rvtsmidt.no/aktuelt/SamtalerWebinar2023
https://rvtsmidt.no/aktuelt/Ny podkastepisode SnakkeFersk podkastepisode om å snakke med barnhttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Ny podkastepisode Snakke
https://rvtsmidt.no/aktuelt/Storsatsing på helsesykepleiereStorsatsing på helsesykepleierehttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Storsatsing på helsesykepleiere

Kurs og konferanser

 

 

https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Flyktningkonferansen2024Flyktningkonferansen 2024 – Utenforskap og integrering2024-03-05T08:00:00ZScandic Lerkendal Hotell, Trondheim2024-03-06T14:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/AIMunder12AIM under 12. Kurs i utredning av barn som har utøvd skadelig seksuell atferd2024-03-13T09:00:00ZStatens hus, Prinsens gate 1, Trondheim, Norge2024-03-14T15:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/TeachingRecoveryTechniquesInvitasjon til kurslederkurs i TRT – Teaching Recovery Techniques2024-03-14T08:00:00Z2024-03-15T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/OPSkurs-SamiskTilpasningOppmerksom på selvmordstanker OPS! - Samisk tilpasning2024-03-18T08:00:00ZVeksthuset, Røros2024-03-18T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Oppmerksom på selvmordstanker-OPS!Oppmerksom på selmordstanker-OPS!2024-03-18T08:00:00ZStatens hus, Trondheim, Prinsens gate 1A, kursrom Malvik2024-03-18T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/SAMTALER MED FAMILIER I EKSILINVITASJON TIL VEILEDNINGSWORKSHOP - SAMTALER MED FAMILIER I EKSIL FAMILIEGJENFORENING I EKSIL2024-03-19T09:00:00ZSeminarrom, Nidaros, KoRus, 1.etg., i bygningen som ligger i Schwachs gate.2024-03-19T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/SamtaleMedBarnOgUngeSensitiveTema03_24Fagdag: Å ta barn på alvor2024-03-21T09:00:00ZScandic Lerkendal hotell2024-03-21T15:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/HelhetligDebriefingHelhetlig debriefing - Kurs for kriseteam i Trøndelag og Møre og Romsdal2024-04-08T08:00:00ZTrondheim, Radisson Blu Royal Garden hotel2024-04-09T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FørstehjelpVedSelvmordsfareApril24Førstehjelp ved selvmordsfare2024-04-17T06:00:00ZStatens Hus Trondheim Prinsensgate 1. 2024-04-18T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/AIMbehandlingAIM behandling (Terapi med barn og unge som har utøvd skadelig seksuell atferd)2024-10-22T08:00:00ZStatens hus, Prinsens gate 1, Trondheim, Norge2024-10-23T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Snakke sammenSnakke med barnSnakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATISK OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGESkoleveileder og e-læring for forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell adferdE-læring
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/RusOgVoldKompetanseutvikling rus og voldDigitale kursmoduler
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs - Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs fra utveier.psb.webcore.no/
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NettkursNarKrisenRammerNettkurs - Når krisen rammerNettkurs fra helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/ElaeringVoldogSeksuelleOvergrepMotBarnE-læringskurs - Vold og Seksuelle overgrep mot barnE-læring fra Helsekompetanse.no

Poliklinikk for flyktningehelse, traumer og tortur