Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Hva og hvor?

14nov

Menneskehandel: Globalt – nasjonalt – regionalt. Hva ser vi og hva gjør vi? – Ålesund

15nov

Menneskehandel: Globalt – nasjonalt – regionalt. Hva ser vi og hva gjør vi? – Kristiansund

19-20nov

Fagdag for kommunale kriseteam – Namdalskommunene

22nov

Kompetansenettverk om psykososialt arbeid med flyktninger og asylsøkere: Seminar om Utenforskap og voldelig ekstremisme – Steinkjer

27-28nov

Konferanse – Ungdom i risiko

28nov

Fylkesmannen og RVTS inviterer til frokost og lansering av den nye digitale læringsplattformen SNAKKE i Steinkjer

28nov

Narrativ EksponeringsTerapi – veiledningsdag

29nov

Konferanse om rus- og psykisk helse, Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

29-30nov

Fagdag for kommunale kriseteam – Værnesregionen og Innherred

4des

Kompetansenettverk om psykososialt arbeid med flyktninger og asylsøkere: Seminar om Utenforskap og voldelig ekstremisme – Molde

5-6des

Fagkonferanse om sinne og vold i nære relasjoner, behandling og effekt.

5des

Kompetansenettverk om psykososialt arbeid med flyktninger og asylsøkere: Seminar om Utenforskap og voldelig ekstremisme – Trondheim

5-6des

VIVAT-kurs: Førstehjelp ved selvmordsfare

12des

Familien i eksil – Hvordan arbeide med familier som strever med tilpasning i et nytt land?

13des

Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner

11jan

Fra soldat til sivil – tar kommunene ballen? Oppfølging av veteraner i kommunene

21-25jan

Kurslederkurs i Førstehjelp ved selvmordsfare

23-24jan

Fagdag for kommunale kriseteam – Fosenregionen, Trondheimsregionen og fjellregionen

30-31jan

Fagdag for kommunale kriseteam – Orkdalsregionen, Rindal, Halsa og Oppdal

E-LÆRINGSKURS – Vold og seksuelle overgrep mot barn

E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering

Nettkurs – Når krisen rammer