RVTSMidt

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt, er en samarbeidspartner for helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede.

 

Vi tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser og bidrar til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling.


Illustrasjonsbilde RVTS Midt

 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/IATSOkonferansenTrondheimÅrets IATSO-konferanse arrangeres i Trondheim

 

 

Flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=1Flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina, https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina
Flyktningkonferansen er nå tilgjengelig digitalthttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=2Flyktningkonferansen er nå tilgjengelig digitalthttps://rvtsmidt.no/aktuelt/FlyktningkonferansenDigitalt, https://rvtsmidt.no/aktuelt/FlyktningkonferansenDigitalt

Våre tema

 

 

Traumer og traumatisk stressTraumer og traumatisk stresshttps://rvtsmidt.no/tema/traumer, /tema/traumer
Flyktningehelse og tvungen migrasjonFlyktningehelse og tvungen migrasjonhttps://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon, /tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon
Forebygging av selvmord og selvskadingForebygging av selvmord og selvskadinghttps://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading, /tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading
Vold og seksuelle overgrepVold og seksuelle overgrephttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep
Psykososial beredskapPsykososial beredskaphttps://rvtsmidt.no/tema/psykososial-beredskap, /tema/psykososial-beredskap
FN og NATO-veteranerFN og NATO-veteranerhttps://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner, https://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner
Radikalisering og voldelig ekstremismeRadikalisering og voldelig ekstremismehttps://rvtsmidt.no/tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme, /tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme
MenneskehandelMenneskehandelhttps://rvtsmidt.no/tema/menneskehandel, /tema/menneskehandel

Aktuelt

 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/IATSOkonferansenTrondheimÅrets IATSO-konferanse arrangeres i Trondheim https://rvtsmidt.no/aktuelt/IATSOkonferansenTrondheim
https://rvtsmidt.no/aktuelt/Ledige stillingerVil du jobber hos RVTS Midt?https://rvtsmidt.no/aktuelt/Ledige stillinger
https://rvtsmidt.no/aktuelt/FlyktningkonferansenDigitaltFlyktningkonferansen er nå tilgjengelig digitalthttps://rvtsmidt.no/aktuelt/FlyktningkonferansenDigitalt
https://rvtsmidt.no/aktuelt/Kosmorama og RVTS samarbeiderKosmorama og RVTS Midt samarbeider om viktige filmerhttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Kosmorama og RVTS samarbeider

Kurs og konferanser

 

 

https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPIInvitasjon til videreutdanning i SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPI NIVÅ 12022-11-30T07:30:00ZUndervisningssenteret Sal 1 og 2, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.2023-05-04T22:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!2023-03-07T16:00:00ZSommerveita 4. Trondheim2023-03-07T20:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/DigitaltVeteranmøteDigitalt møte om Veteranarbeid i kommunene.2023-03-14T08:00:00ZDigitalt møte2023-02-14T10:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NettverkssamlingForebyggingSelvmordOgSelvskadingInvitasjon til digital samling for regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag og Møre og Romsdal2023-03-23T08:00:00ZDigitalt på Teams2023-03-23T10:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FagdagTorturFagdag om utredning og rehabilitering av torturutsatte2023-04-12T07:00:00ZDigitalt eller oppmøte i Statens Hus2023-04-12T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Førstehjelp ved selvmordsfareFørstehjelp ved selvmordsfare2023-04-19T06:30:00ZStatens Hus Trondheim Prinsensgate 1.Oppmøte Rom: Indre Fosen 1 etg.2023-04-20T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs - Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs fra utveier.psb.webcore.no/
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/ElaeringVoldogSeksuelleOvergrepMotBarnE-læringskurs - Vold og Seksuelle overgrep mot barnE-læring fra Helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NettkursNarKrisenRammerNettkurs - Når krisen rammerNettkurs fra helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATISK OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGESkoleveileder og e-læring for forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell adferdE-læring
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Snakke sammenSnakke med barnSnakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/RusOgVoldKompetanseutvikling rus og voldDigitale kursmoduler

Poliklinikk for flyktningehelse, traumer og tortur