Logg på

RVTSMidt

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt, er en samarbeidspartner for helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede.

 

Vi tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser og bidrar til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling.


 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/Nasjonalt møte om skadeleg seksuell åtferdNasjonalt møte om skadeleg seksuell åtferd

 

 

Folkeopplysningskampanjen om selvmordsforebygginghttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=2Folkeopplysningskampanjen om selvmordsforebygginghttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Folkeopplysningskampanjen%20om%20selvmordsforebygging, https://rvtsmidt.no/aktuelt/Folkeopplysningskampanjen%20om%20selvmordsforebygging
Flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=1Flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina, https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina

Våre tema

 

 

Traumer og traumatisk stressTraumer og traumatisk stresshttps://rvtsmidt.no/tema/traumer, /tema/traumer
Flyktningehelse og tvungen migrasjonFlyktningehelse og tvungen migrasjonhttps://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon, /tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon
Forebygging av selvmord og selvskadingForebygging av selvmord og selvskadinghttps://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading, /tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading
Vold og seksuelle overgrepVold og seksuelle overgrephttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep
Psykososial beredskapPsykososial beredskaphttps://rvtsmidt.no/tema/psykososial-beredskap, /tema/psykososial-beredskap
FN og NATO-veteranerFN og NATO-veteranerhttps://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner, https://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner
Radikalisering og voldelig ekstremismeRadikalisering og voldelig ekstremismehttps://rvtsmidt.no/tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme, /tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme
MenneskehandelMenneskehandelhttps://rvtsmidt.no/tema/menneskehandel, /tema/menneskehandel

Aktuelt

 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/Nasjonalt møte om skadeleg seksuell åtferdNasjonalt møte om skadeleg seksuell åtferdhttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Nasjonalt møte om skadeleg seksuell åtferd
https://rvtsmidt.no/aktuelt/FolkeopplysningskampanjeSelvmordsforebyggingStartFolkeopplysningskampanje om selvmordsforebygging starter 24. oktoberhttps://rvtsmidt.no/aktuelt/FolkeopplysningskampanjeSelvmordsforebyggingStart
https://rvtsmidt.no/aktuelt/SnakkOmSjølmord- Vi må snakke om sjølvmord!https://rvtsmidt.no/aktuelt/SnakkOmSjølmord
https://rvtsmidt.no/aktuelt/365 dager under regnbuens flagg365 dager under regnbuens flagghttps://rvtsmidt.no/aktuelt/365 dager under regnbuens flagg

Kurs og konferanser

 

 

https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Førstehjelp selvmordsfare 200622Førstehjelp ved selvmordsfare2022-06-20T06:30:00ZStatens Hus Trondheim Prinsensgate 1. Oppmøte Rom: Indre Fosen 1 etg. (Grupperom Melhus 1 etg.)
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Kompetanseheving om forebygging av vold og overgrep i samiske samfunnKompetanseheving om forebygging av vold og overgrep i samiske samfunn2022-10-06T09:30:00Z Statens Hus, møterom Indre Fosen (1.etg).
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KompetansehevingForebyggingVoldOvergrepSamiskeSamfunn13Kompetanseheving om forebygging av vold og overgrep i samiske samfunn2022-10-10T11:00:00ZFjellfolkets hus, Hattfjelldal.
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KompetansehevingForebyggingVoldOvergrepSamiskeSamfunn17Kompetanseheving om forebygging av vold og overgrep i samiske samfunn2022-10-10T15:00:00ZFjellfolkets hus.Hattfjelldal
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Kurs om veteraner 171022Kurs om veteraners psykiske helse for leger og psykologer2022-10-17T07:00:00ZRadisson Blu Royal Garden Hotel Trondheim.
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/SAMTALER MED FAMILIER I EKSIL og FAMILIEGJENFORENING I EKSILSamtaler med familier i eksil OG Familiegjenforening i eksil, veiledningsworkshop2022-10-19T08:00:00ZRadisson Blu Royal Garden Hotel Trondheim.
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/konferanse-selvmordsforebyggingKonferanse om selvmordsforebygging2022-10-27T08:00:00ZRadisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim2022-10-28T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Kan-det-vaere-menneskehandel?Kan det være menneskehandel?2022-11-01T08:30:00ZRadisson blue Royal Garden Hotel, Trondheim.
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Førstehjelp ved selvmordsfareFørstehjelp ved selvmordsfare2022-11-02T07:30:00ZStatens Hus Trondheim Prinsensgate 1.Oppmøte Rom: Indre Fosen 1 etg.
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/OppmerksomPåSelvmordstankerInvitasjon til kurset Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!2022-11-08T16:00:00ZSommerveita 4. Trondheim
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Kurs for psykososiale kriseteam i Møre og RomsdalSeksuelle overgrep som tema og utfordring for kriseteamene 2022-11-16T08:00:00ZScandic Seilet Molde
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPIInvitasjon til videreutdanning i SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPI NIVÅ 12022-11-30T07:30:00ZUndervisningssenteret Sal 1 og 2, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.2023-05-04T22:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Seksuelle overgrep som tema og utfordring for kriseteameneSeksuelle overgrep som tema og utfordring for kriseteamene2022-12-01T10:00:00ZRoyal Garden, Trondheim
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs - Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs fra utveier.psb.webcore.no/
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/ElaeringVoldogSeksuelleOvergrepMotBarnE-læringskurs - Vold og Seksuelle overgrep mot barnE-læring fra Helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NettkursNarKrisenRammerNettkurs - Når krisen rammerNettkurs fra helsekompetanse.no

Poliklinikk for flyktningehelse, traumer og tortur