RVTSMidt

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt, er en samarbeidspartner for helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede.

 

Vi tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser og bidrar til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling.


Illustrasjonsbilde RVTS Midt

 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/PilotprosjektUkrainskeFlyktningerMelhusPilotprosjekt for ukrainske flyktninger i Melhus

 

 

Selvhjelpsbrosjyrer for flyktninger https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningbrosjyrer2023, Flyktningbrosjyrene- og filmene finner du herSelvhjelpsbrosjyrer for flyktninger https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningbrosjyrer2023, Flyktningbrosjyrene- og filmene finner du her
Ledige stillinger hos osshttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Ledige%20stillinger%20ved%20RVTS%20Midt%20akkurat%20n%C3%A5, https://rvtsmidt.no/aktuelt/Ledige%20stillinger%20ved%20RVTS%20Midt%20akkurat%20n%C3%A5Ledige stillinger hos osshttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Ledige%20stillinger%20ved%20RVTS%20Midt%20akkurat%20n%C3%A5, https://rvtsmidt.no/aktuelt/Ledige%20stillinger%20ved%20RVTS%20Midt%20akkurat%20n%C3%A5

Våre tema

 

 

Traumer og traumatisk stresshttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=3Traumer og traumatisk stresshttps://rvtsmidt.no/tema/traumer, /tema/traumer
Vold og seksuelle overgrephttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=4Vold og seksuelle overgrephttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep
Flyktningehelse og tvungen migrasjonhttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=7Flyktningehelse og tvungen migrasjonhttps://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon, /tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon
Radikalisering og voldelig ekstremismehttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=8Radikalisering og voldelig ekstremismehttps://rvtsmidt.no/tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme, /tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme
Forebygging av selvmord og selvskadinghttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=9Forebygging av selvmord og selvskadinghttps://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading, /tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading
Psykososial beredskaphttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=10Psykososial beredskaphttps://rvtsmidt.no/tema/psykososial-beredskap, /tema/psykososial-beredskap
FN og NATO-veteranerhttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=5FN og NATO-veteranerhttps://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner, https://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner
Menneskehandelhttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=6Menneskehandelhttps://rvtsmidt.no/tema/menneskehandel, /tema/menneskehandel

Aktuelt

 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/Ledige stillinger ved RVTS Midt akkurat nåLedige stillinger ved RVTS Midt akkurat nåhttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Ledige stillinger ved RVTS Midt akkurat nå
https://rvtsmidt.no/aktuelt/HåndbøkerFlyktningerHåndbøker med hjelp til mennesker som har overlevd seksualisert vold i krig og konflikthttps://rvtsmidt.no/aktuelt/HåndbøkerFlyktninger
https://rvtsmidt.no/aktuelt/OpptakJuridiskWebinarForKrisesentreneSe opptak av vårt juridiske webinar rettet mot deg som arbeider på krisesenterhttps://rvtsmidt.no/aktuelt/OpptakJuridiskWebinarForKrisesentrene
https://rvtsmidt.no/aktuelt/ErikWammerNySenterlederErik Wammer - ny senterleder ved RVTS Midthttps://rvtsmidt.no/aktuelt/ErikWammerNySenterleder

Kurs og konferanser

 

 

https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/UngdomUtnyttetTilKriminalitetAugust24VELKOMMEN TIL DIGITALT KURS OM UNGDOM UTNYTTET TIL KRIMINALITET2024-08-21T07:00:00ZZoom, digitalt kurs2024-08-22T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FørstehjelpVedSelvmordsfareAugust24Invitasjon til kurset Førstehjelp ved selvmordsfare2024-08-26T06:30:00ZStSatens Hus Trondheim Prinsensgate 1. Grupperom Indre Fosen 1 etg.2024-08-27T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NETworkshopSeptember24Workshop i Narrativ eksponeringsterapi (NET) 2024-09-02T07:00:00ZRaddisson Blue Royal Garden Hotel2024-09-04T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KursleiarkursJegVetKursleiarkurs i «Jeg vet»2024-09-09T07:30:00ZScandic Alexandra, Storgata 1-7, 6413 Molde2024-09-09T13:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/InspirasjonsseminarFraUroTilRoInspirasjonsseminar: «Fra uro til ro» - sansemotorisk regulering hos traumatiserte barn og unge med Kaja Næss Johannessen2024-09-12T07:00:00ZAuditoriet i Statens hus, Prinsens gate 1, Trondheim2024-09-12T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FolketroSmåsamfunnAvdekkingOgForebyggingAvSeksuelleOvergrepSápmiHvilken innvirkning kan tro, folketro og små samfunn ha på avdekking og forebygging av seksuelle overgrep i Sápmi? 2024-09-17T07:00:00ZScandic Nidelven, Trondheim2024-09-17T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/WebinarNyeMedlemmerKriseteam2024Webinar for nye medlemmer av kriseteam2024-09-17T07:00:00ZDigitalt2024-09-17T10:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/WorkshopTraumerOgKropp2024Workshop om traumer og kropp med Tony Buckley2024-10-09T07:00:00ZStatens hus, Prinsens gate 1, Trondheim, rom: Auditoriet2024-10-09T15:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KollektiveTraumerPolariseringEkstremismeOgResiliensKollektive traumer, polarisering, ekstremisme og resiliens2024-10-16T07:00:00ZScandic Ishavshotel i Tromsø, eller digital deltakelse2024-10-16T14:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KurslederkursTeachingRecoveryTechniquesSteinkjerInvitasjon til kurslederkurs i TRT – Teaching Recovery Techniques - en lavterskelintervensjon for å redusere traumerelaterte psykiske plager hos flyktningbarn og unge2024-10-17T07:00:00ZLillesalen på Samfunnshuset i Steinkjer, Kongensgate 26A2024-10-18T13:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/AIMbehandlingAIM behandling (Terapi med barn og unge som har utøvd skadelig seksuell atferd)2024-10-22T08:00:00ZStatens hus, Prinsens gate 1, Trondheim, Norge2024-10-23T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/DigitaltGrunnkursOmUtnyttelseOgmenneskehandelVELKOMMEN TIL DIGITALT GRUNNKURS OM UTNYTTELSE OG MENNESKEHANDEL2024-10-29T08:00:00ZOnline2024-10-30T15:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/VeiledningsworkshopTrondheim24INVITASJON TIL VEILEDNINGSWORKSHOP SAMTALER MED FAMILIER I EKSIL FAMILIEGJENFORENING I EKSIL2024-10-29T09:00:00ZMøterom Indre Fosen, 1. et. Statens Hus, Prinsensgt. 1 Trondheim2024-10-29T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/WebinarrekkeRusOgVoldEldreTryggEst-webinar: Rus og vold med særlig fokus på utfordringer blant eldre2024-11-12T11:00:00ZDigitalt2024-11-12T13:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/PsykososialeKriseteamMøreOgRomsdalNov24Kurs for psykososiale kriseteam i Møre og Romsdal - Øvelser og beredskap2024-11-13T09:30:00ZHotel Scandic Parken, Ålesund 2024-11-14T13:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/PsykososialeKriseteamTrønderlagNov24Kurs for psykososiale kriseteam i Trøndelag2024-11-28T10:00:00ZScandic Nidelven, Trondheim 2024-11-29T12:30:00Z

Poliklinikk for flyktningehelse, traumer og tortur