RVTSMidt

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt, er en samarbeidspartner for helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede.

 

Vi tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser og bidrar til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling.


Illustrasjonsbilde RVTS Midt

 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningkonferansen2024Flyktningkonferansen 2024 arrangeres i Trondheim i mars

 

 

Flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=1Flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina, https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina
Flyktningkonferansen er nå tilgjengelig digitalthttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=2Flyktningkonferansen er nå tilgjengelig digitalthttps://rvtsmidt.no/aktuelt/FlyktningkonferansenDigitalt, https://rvtsmidt.no/aktuelt/FlyktningkonferansenDigitalt

Våre tema

 

 

Traumer og traumatisk stressTraumer og traumatisk stresshttps://rvtsmidt.no/tema/traumer, /tema/traumer
Flyktningehelse og tvungen migrasjonFlyktningehelse og tvungen migrasjonhttps://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon, /tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon
Forebygging av selvmord og selvskadingForebygging av selvmord og selvskadinghttps://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading, /tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading
Vold og seksuelle overgrepVold og seksuelle overgrephttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep
Psykososial beredskapPsykososial beredskaphttps://rvtsmidt.no/tema/psykososial-beredskap, /tema/psykososial-beredskap
FN og NATO-veteranerFN og NATO-veteranerhttps://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner, https://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner
Radikalisering og voldelig ekstremismeRadikalisering og voldelig ekstremismehttps://rvtsmidt.no/tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme, /tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme
MenneskehandelMenneskehandelhttps://rvtsmidt.no/tema/menneskehandel, /tema/menneskehandel

Aktuelt

 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningkonferansen2024Flyktningkonferansen 2024 arrangeres i Trondheim i mars https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningkonferansen2024
https://rvtsmidt.no/aktuelt/Ledig stilling som senterlederVil du bli senterleder på RVTS Midt?https://rvtsmidt.no/aktuelt/Ledig stilling som senterleder
https://rvtsmidt.no/aktuelt/PodkastOmTorturNy podkastepisode: Hva gjør tortur med mennesker?https://rvtsmidt.no/aktuelt/PodkastOmTortur
https://rvtsmidt.no/aktuelt/VerdensdagenMotTorturVerdensdagen mot torturhttps://rvtsmidt.no/aktuelt/VerdensdagenMotTortur

Kurs og konferanser

 

 

https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/IATSO_konferansenTrondheimIATSO-konferansen2023-08-30T07:00:00ZTrondheim2023-09-01T13:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NarrativEksponeringsterapiTrondheimWorkshop i Narrativ eksponeringsterapi (NET) i Trondheim2023-09-04T08:00:00ZRadisson SAS, Royal Garden Hotell, Trondheim2023-09-06T13:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/AIM-TA-SSAAIM-kurs i nettrelatert skadelig seksuell atferd (TA-SSA)2023-09-20T08:00:00ZStatens hus, Prinsens gate 1, Trondheim, Norge2023-09-21T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/SamarbeidskonferanseSamiskHva trenger du som hjelper i møte med samiske barn og voksne?2023-09-28T08:00:00ZScandic Ishavshotellet i Tromsø2023-09-28T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Videreutdanning Sensorimotorisk PsykoterapiSENSORIMOTORISK PSYKOTERAPI NIVÅ 1 (2023)2023-10-04T07:00:00ZRVTS Vest, Bergen2024-04-12T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/AIM behandling (fysisk oppmøte)AIM behandling 2023-10-17T08:00:00ZStatens hus, Prinsens gate 1, Trondheim.2023-10-18T13:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/TryggEstKonferanseVelkommen til regional TryggEst-konferanse Midt-Norge 2023-10-24T09:30:00ZScandic Lerkendal Hotell, Trondheim2023-10-25T10:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Nettverks- og veiledningssamling for terapeuter utdannet i Sinnemestring BrøsetmodellenNettverks- og veiledningssamling for terapeuter utdannet i Sinnemestring Brøsetmodellen2023-11-02T09:00:00ZStatens Hus Prinsens gate 1A, 7030 Trondheim2023-11-03T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/KriseteamInnføringskursKriseteam innføringskurs2023-11-09T08:00:00ZDigitalt2023-11-09T11:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/PsykososialeKriseteamMøreOgRomsdalKurs for psykososiale kriseteam i Møre og Romsdal2023-11-22T10:00:00ZScandic Alexandra Molde 2023-11-23T14:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/PsykososialeKriseteamTrøndelagKurs for psykososiale kriseteam i Trøndelag2023-12-06T10:00:00ZScandic Nidelven Trondheim 2023-12-07T12:30:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs - Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs fra utveier.psb.webcore.no/
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/ElaeringVoldogSeksuelleOvergrepMotBarnE-læringskurs - Vold og Seksuelle overgrep mot barnE-læring fra Helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NettkursNarKrisenRammerNettkurs - Når krisen rammerNettkurs fra helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATISK OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGESkoleveileder og e-læring for forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell adferdE-læring
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Snakke sammenSnakke med barnSnakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram

Poliklinikk for flyktningehelse, traumer og tortur