FN og NATO veteraner

​​​Over 100 000 norske kvinner og menn har deltatt i nesten 100 ulike, internasjonale operasjoner i over 40 land siden 1947. Oppdragene har variert i intensitet og varighet. Fare, voldsomme inntrykk og kamphandlinger har ofte vært en del av tjenesten.​​

De fleste veteraner fra internasjonale operasjoner har ingen, eller bare lettere, og forbigående psykiske helseplager etter tjenesten. Likevel viser undersøkelser at noen sliter med senskader også lang tid etter tjeneste. Innsatsen kan ha en høy pris for veteraner. Mange har vært vitne til menneskelige lidelser eller humanitære katastrofer. De har stått i kamper, transportert syke og sårede og gitt livsviktig helsehjelp. De har vært utsatt for tunge belastninger og stått i fare for å miste sitt eget liv. Slike opplevelser kan føre til at den enkelte møter utfordringer i etterkant av tjenesten. Militærtjeneste i utlandet kan også påvirke veteranens familie.

Psykososialt arbeid med veteraner i Midt Norge

De regionale RVTSene fikk i 2010 oppdrag fra Helsedirektoratet om å bistå i en kompetanseheving innen arbeid med FN/NATO veteraner.

I Midt-Norge har RVTS Midt siden 2011 koordinert en regional faggruppe for arbeid med FN/NATO veteraner. Gruppen består av fagpersoner innen psykisk helse, rus-sektor, NAV, Veteranavdeling i Forsvaret, stressmestringsteam, samt representanter fra veteran-organisasjoner.


 

 

https://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner/Informasjonsvideo om veteranerInformasjonsvideo til fastleger og NAV om FN/NATO veteranerhttps://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner/Informasjonsvideo om veteraner
https://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner/Hvem kan hjelpe veteraneneHvem kan hjelpe veteranene?https://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner/Hvem kan hjelpe veteranene