Siri Leraand

Siri Leraand

41 28 34 87 /  72 82 20 05
Siri.leraand@stolav.no
Rådgiver

Jeg er utdannet helsesykepleier, sexologisk rådgiver og familieterapeut. Jeg har også tilleggsutdanning i helseledelse og Barnekonvensjonen.
Jeg har arbeidet som ledende helsesykepleier i mange år og har også erfaring fra barselomsorgen. Jeg har vært kursleder for kurs i Godt Samliv siden 2004 og har arbeidet med ulike utfordringer i forhold til seksuell helse. Jeg tilhører Faggruppe vold, seksuelle overgrep og selvmordsforebygging.Forebygging av vold og overgrep mot barn.
Forebygging av kjønnslemlestelse.
Forebygging av vold i samiske samfunn.
Bistand til kommunene i forhold til systematisering av voldsarbeidet og utarbeidelse av handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.


EMNEKNAGGER

 
søndag 6. mars 2022
51
onsdag 30. mars 2022
Nei
InnholdssideAnsatt