Shawkat Nomat

Shawkat Nomat

91 76 02 82
shawkat.nomat2@stolav.no
Rådgiver, spesialfysioterapeut

​Jeg er utdannet fysioterapeut ved NTNU i 2000 og tok mastergrad på følger av tortur og traumer ved NTNU i 2017. Bachelorgraden min, i fysikalsk medisin, tok jeg i Irak i 1988. Jeg har også tolkeutdanning fra NTNU og er videreutdannet innen tolkefeltet ved OsloMet.

Fra RVTS Midt har jeg klinisk erfaring fra behandling av flyktninger og har bistått i tre torturrelaterte prosjekter. Jeg har jobbet som språklærer på tolkeutdanning ved UiB, UiO og NTNU. Har mange års erfaring med integrerings- og inkluderingsarbeid, samt forebygging av fremmedfrykt og rasisme i tillegg til mentorarbeidet med fremmedkrigere.
Jeg kan bidra med kompetanseheving om torturoffere og traumatiserte. Jeg er opptatt av likeverdige helsetjenester for minoritetsspråklige og terapi, via tolk og tolk i terapi. Jeg kan tilby veiledning, undervisning, rådgiving, behandling og vurdering av pasienter.


Jeg jobber med:

•          Fremmedfrykt og hverdagsintegrering.

•          Kultur, kommunikasjon og bruk av tolk.

•          Klinikk for flyktningehelse‚ traumer og tortur.

•          Tortur og traumer.

•          Tvungen migrasjon.


EMNEKNAGGER

 
torsdag 10. mars 2022
70
torsdag 29. juni 2023
Nei
InnholdssideAnsatt