Merethe G Hellen

Merethe G. Hellen

93 05 86 95 / 72 82 20 05
Merethe.hellen@stolav.no
Psykologspesialist/rådgiver

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har 2-årig videreutdanning fra Institutt for Psykoterapi, videreutdanning i traumebehandling for kompleks PTSD og dissosiative lidelser, samt andre behandlingsmetoder for traumerelaterte tilstander, bl.a. Narrativ Eksponeringsterapi og Prolonged Exposure. Jeg er sertifisert i Sensorimotorisk Psykoterapi, Nivå 3, og er også yogainstruktør med fordypning innen traumesensitiv yoga. Videre har jeg over flere år reist på oppdrag for bistandsorganisasjonen VIVO International med opplæring av hjelpepersonell i kriseområder i ulike afrikanske land.

 Jeg har lang erfaring innen konsultasjon, veiledning og undervisning, både til kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Ved RVTS Midt arbeider jeg med temaområdene:
flyktninghelse og tvungen migrasjon, traumatisk stress, traumer og tortur, menneskehandel, samt klinisk arbeid ved Poliklinikk for flyktninghelse, traumer og tortur. 


EMNEKNAGGER

Ansatte
 
6. mars 2022
46
9. mars 2023
Nei
InnholdssideAnsatt