Marita Sandvik

Marita Sandvik

40 06 62 68
Marita.Sandvik@stolav.no
Rådgiver

​Jeg er vernepleier med master i psykisk helsearbeid. I tillegg er jeg kognitiv terapeut med erfaring fra arbeid med volds- og seksuallovbruddsproblematikk ved St.Olavs Hospital avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Sentral fagenhet for tvungen omsorg og Trondheim fengsel.

For tiden jobber jeg 50 prosent stilling ved RVTS Midt. Her jobber jeg med kompetansebygging på bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn og unge. Jeg er spesielt opptatt av forebygging av overgrep gjennom fagutvikling og etablering av behandlings- og oppfølgingstilbud til voksne og barn som står i fare for å begå seksuelle krenkelser. Jeg koordinerer også konsultasjonsteamet i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).


EMNEKNAGGER

 
6. mars 2022
55
28. mars 2022
Nei
InnholdssideAnsatt