MariaMelåsKvitland

Bilde av Maria Melås-Kvitland

Maria K. J. Melås-Kvitland

477 66 857
maria.kristine.jose.melas-kvitland@stolav.no
Psykologspesialist i klinisk barne – og ungdomspsykologi/teamleder ved Poliklinikk for flyktninghelse, traumer og tortur.

Jeg er utdannet psykolog fra NTNU i 2011 og fullførte i 2017 spesialistutdanningen i klinisk barne –og ungdomspsykologi. I tillegg har jeg har en bachelorfordypning i arbeids –og organisasjonspsykologi fra NTNU og en toårig videreutdanning innenfor OCD behandling. Jeg har jobbet som kommunepsykolog og deretter flere år i spesialisthelsetjenesten for barn og unge ved flere sykehus. Derfra har jeg erfaring fra polikliniske og ambulante behandlingstilbud, samt OCD-team. Jeg har jobbet med alle aldersgrupper og har fordypet meg innenfor sped –og småbarn, samspill – og foreldreveiledning, bla. med metoder som PCIT, EFST og COS-P. Jeg har drevet ulike behandlingstilbud med foreldregrupper, samt utviklet og implementert nye behandlingstilbud. Har konsultasjons –og veiledningserfaring.

Har flere års erfaring som teamleder ved ulike arbeidsplasser.

Jeg har erfaring med forskningsarbeid og publisering av forskningsartikkel innenfor adopsjonsfeltet. 


Er en del av Faggruppe flyktninger.

Bistår også i Faggruppe vold, seksuelle overgrep og selvmordsforebygging, bla. i REBESSA.

Klinisk utredning og behandling ved Poliklinikk for flyktninghelse, traumer og tortur.

Psykososial beredskap med fokus på barn og unge.

Tidlig Inn –  gravide, sped –og småbarn.

 

Sentrale tema: utviklingspsykologi, traumebehandling barn og unge, traumebevisst omsorg, omsorgssvikt, flyktninghelse, tortur, kultursensitivitet,

psykososial beredskap.


EMNEKNAGGER

 
mandag 12. juni 2023
239
tirsdag 29. august 2023
Nei
InnholdssideAnsatt