Kristin-Dahl

Kristin Dahl

97 68 62 48 / 72 82 20 05
kristin.dahl@stolav.no
Klinisk spesialist i familieterapi og systemisk praksis/rådgiver

Jeg er kliniske Barnevernspedagog og klinisk spesialist i familieterapi og systemisk praksis
Jeg har også utviklet traumemodellen «Barn vitne til vold «en familiefokusert traumebehandling for barn som lever med vold i familien.
Jeg har videreutdanning i ulike behandlingsmetoder for traumelidelser, med særlig fordypning i EMDR og Sensorimotorisk psykoterapi.
Videre har jeg over en 10 års periode jobbet omfattende med å belyse kompleksiteten i skjæringspunktet mellom helse og juss i foreldretvistsaker med påstander om vold og overgrep.
Jeg har lang erfaring innen konsultasjon, veiledning og undervisning.
Jeg tilhører Faggruppe vold, seksuelle overgrep og selvmordsforebygging, samt Faggruppe flyktninger.Vold.
Traumebevisst omsorg.
Juss og helse.
Flyktningehelse og tvungen migrasjon.
Menneskehandel.


EMNEKNAGGER

 
søndag 6. mars 2022
53
mandag 13. februar 2023
Nei
InnholdssideAnsatt