JorunnGran

Jorunn Gran

41 41 94 67 / 72 82 20 05
Jorunn.Gran@stolav.no
Psykolog, spesialist i klinisk psykologi, fordypningsområde barn og ungdom. Medarbeider i faggruppeflyktninger

Jeg har magistergrad i sosialantropologi og psykologi, og er utdannet som psykolog fra universitetet i Bergen i 1994. Jeg har videreutdanning innen psykoterapi med barn og ungdom, fordypning i psykoanalytisk klinisk voksenpsykologi og fordypning i familieterapi. Jeg har særskilt klinisk interesse for alvorlig og kompleks traumatisering, relasjonsskader og tilknytningsproblematikk både hos barn og voksne. Jeg har lang arbeidserfaring fra BUP. Fra 2007 har jeg arbeidet på en allmenn poliklinikk for voksne ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS) og har fortsatt en deltidsstilling der. Har vært ansatt i RVTS siden 2009 hvor jeg er en del av Faggruppe flyktninger.

​Flyktningehelse og tvungen migrasjon.

Traumeproblematikk hos barn og familier med fluktbakgrunn.

Tolking for barn, fagutviklingsprosjekt.

Forebyggende familiearbeid, forebyggende familiesamtaler ved familiegjenforening 

Medlem i CACTUS- og TANDEM-nettverkene.

EMNEKNAGGER

Ansatte
 
mandag 31. januar 2022
19
onsdag 1. mars 2023
Nei
InnholdssideAnsatt