Inger Jepsen

Inger Jepsen

92 05 82 02 / 72 82 20 12
inger.jepsen@stolav.no
Rådgiver

Jeg ble utdannet ergoterapeut fra skolen i København i 1988. Siden da har jeg tatt en master i psykisk helsearbeid hvor jeg skrev oppgave om stabilisering av pasienter med diagnose PTSD type kompleks. I tillegg har jeg bl.a. studert rådgivning, konsultasjon og pedagogisk tilrettelagt veiledning, samt sexologi for helsearbeidere, personalpsykologi mm.

Jeg har siden 1988 jobbet med temaet vold, både innen psykisk helsevern og på Senter mot incest og seksuelle overgrep (NOK). I 2011 ble jeg ansatt på RVTS Midt. Jeg er en del av Faggruppe vold, seksuelle overgrep og selvmordsforebygging.
Kriminalonsorgen
Traumeforståelse og håndtering
Traumebevisst omsorg
Seksuelle overgrep
Vold i nære relasjonerEMNEKNAGGER

 
søndag 6. mars 2022
48
fredag 15. mars 2024
Nei
InnholdssideAnsatt