HakonStenmark

Håkon Stenmark

90 86 29 14 / 72 82 20 05
Hakon.Inge.Stenmark@stolav.no
Nestleder

​​​Jeg er utdannet psykolog i Bergen i 1990 og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har toårig videreutdanning, samt veilederutdanning i kognitiv terapi fra Norsk forening for kognitiv terapi. I 2014 tok jeg doktorgrad i klinisk medisin med fokus på narrativ ek​sponeringsterapi for flyktninger og asylsøkere. Jeg har i mange år reist på oppdrag for bistandsorganisasjonen VIVO International i kriseområder særlig i Afrika og Asia. Jeg holder også workshops om narrativ eksponeringsterapi i Norge og i andre land. Jeg underviser om traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) og om behandling av flyktninger utsatt for tortur.

 På RVTS er jeg nestleder og koordinator for faggruppe flyktninger. Jeg organiserer også arbeidet i forhold til FN/Nato veteraner. For St. Olavs Hospital er jeg også medlem av helseteam utland.​

​Tema jeg er involvert i og underviser om:

  • Flyktningehelse og tvungen migrasjon
  • Utredning og behandling av torturutsatte
  • Behandling av posttraumatiske tilstander
  • Oppfølging av FN/NATO veteraner

EMNEKNAGGER

Ansatte
 
mandag 31. januar 2022
16
mandag 12. februar 2024
Nei
InnholdssideAnsatt