HakonStenmark

Håkon Stenmark

90 86 29 14 / 72 82 20 05
Hakon.Inge.Stenmark@stolav.no
Kontituert senterleder

Jeg er utdannet psykolog i Bergen i 1990 og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har toårig videreutdanning, samt veilederutdanning i kognitiv terapi fra Norsk forening for kognitiv terapi. I 2014 tok jeg doktorgrad i klinisk medisin med fokus på narrativ eksponeringsterapi for flyktninger og asylsøkere. Jeg har i mange år reist på oppdrag for bistandsorganisasjonen VIVO International i kriseområder særlig i Afrika og Asia. Jeg holder også workshops om narrativ eksponeringsterapi i Norge og i andre land.

På RVTS er jeg koordinator for faggruppe flyktninger samt at jeg organiserer arbeidet for regionalt fagnettverk for innsatspersonell. For St. Olavs Hospital er jeg også medlem av katastrofepsykiatrisk team og helseteam utland.

​Tema jeg er involvert i og underviser om:

  • Flyktningehelse og tvungen migrasjon
  • Utredning og behandling av torturutsatte
  • Behandling av posttraumatiske tilstander
  • Oppfølging av FN/NATO veteraner

EMNEKNAGGER

Ansatte
 
31. januar 2022
16
29. juni 2023
Nei
InnholdssideAnsatt