Gunnvor Pettersen

Gunnvor Pettersen

72 82 20 05
gunnvor.pettersen@stolav.no
Psykologspesialist

​Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har lang og allsidig erfaring som klinisk psykolog. Spesielt har jeg jobbet mye med ungdom og rus. Jeg har en 2-årig fordypning i psykoterapi fra Institutt for Psykoterapi og en 2-årig veilederutdanning via Norsk Psykologforening. I tillegg har jeg videreutdanning i EMDR, Sensorimotorisk psykoterapi og Mindfulness. Jeg har vært tilsatt ved RVTS Midt siden 2011.

Jeg har hovedansvar for oppfølging av krisesentrene i regionen på vegne av RVTS. Dette innebærer blant å arrangere årlige regionale samlinger og nettverksmøter for krisesentrene.
Undervisning på fagfeltet vold og overgrep. Det inkluderer blant annet undervisning i Nyere traumeforståelse og behandling, Traumebevisst omsorg og Utbrenthet, sekundær traumatisering og egenomsorg.
I flere av prosjektene ved RVTS Midt er jeg involvert som veileder. I tillegg bidrar jeg med konsultasjon på fagfeltet vold og overgrep.


EMNEKNAGGER

 
6. mars 2022
52
30. mars 2022
Nei
InnholdssideAnsatt