Fariba Javidfar

Fariba Javidfar

45790133
Fariba.javidfar@stolav.no
Jurist/rådgiver.

​Jeg er Iransk og er utdannet ved Universitetet i Iran (Tehran university) i 2006. Jeg tok Juridisk embetseksamen i 2010, og fikk advokatbevilling i 2012. Jeg har i tillegg bachelor i kunst- og kulturledelse. Jeg har, etter å ha tatt en rekke relevante psykologifag, spesialkompetanse på tolkning og analyse av barnetegninger. Gjennom samarbeidsprosjekter med flere psykologer, fikk vi praktiske resultater i bruk av denne metoden i mange barnesaker.

Jeg har videreutdanning i folkerett, med særlig fokus på barn og kvinners rettigheter, utdanningshelse og arbeidsrettigheter for de to gruppene i utviklingsland og asiatiske land. Jeg har lang erfaring med forskning på prosjekter basert på menneskerettigheter, særlig kvinner- og barns rettighetslovgivning. Jeg har seks måneders erfaring med å jobbe som advokat og rådgiver i et ungdomsfengsel i Iran, og jeg publiserte flere artikler i etterkant av dette. Da jeg kom til Norge tok jeg ett års praksisjobb i et advokatfirma før jeg begynte i jobb hos RVTS Midt. Jeg har jobbet mest innen familiesaker og barnevernssaker og en del barnesaker med analyse av barnetegninger.


Jeg er en del av Faggruppe flyktninger.

Koordinator for Nettverket «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold» ved RVTS Midt.


EMNEKNAGGER

 
22. februar 2023
210
22. februar 2023
Nei
InnholdssideAnsatt