Christine Riseth Kvello

Christine Riseth Kvello

+47 926 06 096
christine.riseth.kvello@stolav.no
Psykologspesialist

​​Jeg er utdannet psykologspesialist med spesialisering innen rus- og avhengighetspsykologi.

Etter at jeg var ferdig som psykolog og under spesialisering jobbet jeg på døgnavdeling innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 6 år. I 2018 begynte jeg som kommunepsykolog i en kommune på østlandet hvor jeg jobbet i tre år. Her var jeg også leder for psykososialt kriseteam og fagansvarlig for psykisk helse og familieteam. Jeg har jobbet med komplekse og komorbide lidelser, og har erfaring med å jobbe med rusavhengighet, vold, traumer, sorg og andre psykiske lidelser. Gjennom min arbeidserfaring har jeg jobbet på individ-, gruppe-, og systemnivå, og har erfaring med samarbeid både i- og med kommunehelsetjenestene, samt tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid. Jeg begynte i RVTS Midt i august 2021.  


Mine arbeidsområder på RVTS Midt er forebygging av selvmord og selvskading, samt regional koordinator for kompetansehevingsprogrammet Rus og Vold i samarbeid med Korus Midt.

EMNEKNAGGER

 
tirsdag 7. desember 2021
4
torsdag 3. februar 2022
Nei
InnholdssideAnsatt