Bente Espeland

Bente Espeland

72 82 20 03/ 97 08 86 43
bente.espeland@stolav.no
Senterleder (Permisjon)

Jeg er utdannet sykepleier i 1985, videreutdanning i psykisk helse 1989, ledelse og organisasjonsutvikling 1996, familie og nettverksarbeid 1999, veilederutdanning 2009 og utdanning i behandling av komplisert sorg i 2017. 


​​Jeg har mange års klinisk erfaring fra arbeid med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og samtidig rusproblematikk samt deres familier, i døgn- og poliklinisk behandling. Fra 2004 til 2015 jobbet jeg med selvmordsforebygging og sorgstøtte til etterlatte ved selvmord i helseregion Midt Norge. Jeg har flere års ledererfaring fra døgninstitusjon i psykisk helsevern. Fra januar 2015 har jeg vært senterleder ved RVTS Midt.

EMNEKNAGGER

 
23. februar 2022
41
29. juni 2023
Nei
InnholdssideAnsatt