Bente Espeland

Bente Espeland

Bente Espeland

72 82 20 08/ 97 08 86 43
bente.espeland@stolav.no
Rådgiver

Jeg er utdannet sykepleier og har videreutdanning i psykisk helse, ledelse og organisasjonsutvikling, familie og nettverksarbeid, veilederutdanning og utdanning i behandling av komplisert sorg. 


Jeg har mange års klinisk erfaring fra arbeid med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og samtidig rusproblematikk samt deres familier, i døgn- og poliklinisk behandling. Fra 2004 til 2015 jobbet jeg med selvmordsforebygging til tjenesteapparat, studenter og andre, samt sorgstøtte til etterlatte ved selvmord i helseregion Midt Norge. Fra januar 2015 til august 2023 var jeg senterleder ved RVTS Midt. Fra august 2023 er jeg tilbake som rådgiver innen selvmordsforebygging og sorgstøtte.


EMNEKNAGGER

Selvmordsforebygging
 
onsdag 23. februar 2022
41
tirsdag 14. mai 2024
Nei
InnholdssideAnsatt