Logg på

Folkeopplysningskampanjen om selvmordsforebygging

Folkeopplysningskampanjen om selvmordsforebygging

Publisert: 14. september 2022
 
24. oktober starter folkeopplysningskampanjen om selvmordsforebygging «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv».
Mer om

​Den fire uker lange kampanjen har som mål å spre kunnskap om at det ikke er farlig å snakke om selvmordstanker, det kan derimot redde liv. Å gå nært og bry seg kan bety forskjellen på liv og død. Kampanjen skal bidra til å øke befolkningens kunnskap om selvmordstematikk, redusere stigma og få flere til å søke hjelp. Målet er også at flere skal våge å handle dersom de er bekymret for noen.

Helsedirektoratet står bak

Helsedirektoratet er prosjekteier for kampanjen. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF) er prosjektleder og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt) koordinerer prosjektet i regionen. RVTS Midt samarbeider med kommuner, organisasjoner og helseforetakene i dette prosjektet.
Kampanjen skal nå hele befolkningen i region Midt, men særlig menn i alderen 40-60 år. 

Kurstilbud til kommunene 
I forbindelse med kampanjen tilbys en rekke kompetansetiltak for ansatte i kommunene, fastleger, samt andre ressurspersoner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Blant annet vil det holdes kurs i forståelse og forebygging av selvmord og selvskading, ivaretakelse av pårørende og etterlatte, samt ulike kurs i regi av Vivat selvmordsforebygging. 

I forbindelse med kampanjen tilbyr vi Vivats selvmordsforebyggende kurs til halv pris: Vivat brosjyre kurs | vivat (vivatselvmordsforebygging.net) 

27. og 28. oktober arrangerer RVTS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag en konferanse i Trondheim hvor selvmordsforebygging er tema. Les mer omkonferansen her.Folkeopplysningskampanjen om selvmordsforebygging «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv», har en nasjonal overbygning hvor Helsedirektoratet er prosjekteier. Nasjonalt senter for selvmordsforskning, NSSF, er prosjektleder. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt) koordinerer prosjektet i regionen. 


 Gjenbruk av katalogelement