Logg på

RVTSMidt

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging,
RVTS Midt, er en samarbeidspartner for tjenestene i region Midt. 

Vi jobber tverrfaglig, og bistår ulike etater i regionen
med kompetanseheving.

Vi tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser og bidrar til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling.

Våre samarbeidspartnere er helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede.


 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/Menneskehandel-konferanseKonferanse om menneskehandel utsettes til høsten

 

 

Flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=1Flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina, https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina
Ledige stillinger i RVTS Midthttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=2Ledige stillinger i RVTS Midthttps://rvtsmidt.no/om-oss/Ledige%20stillinger_220414, https://rvtsmidt.no/om-oss/Ledige%20stillinger_220414

Våre tema

 

 

Traumer og traumatisk stressTraumer og traumatisk stresshttps://rvtsmidt.no/tema/traumer, /tema/traumer
Flyktningehelse og tvungen migrasjonFlyktningehelse og tvungen migrasjonhttps://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon, /tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon
Forebygging av selvmord og selvskadingForebygging av selvmord og selvskadinghttps://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading, /tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading
Vold og seksuelle overgrepVold og seksuelle overgrephttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep
Psykososial beredskapPsykososial beredskaphttps://rvtsmidt.no/tema/psykososial-beredskap, /tema/psykososial-beredskap
FN og NATO-veteranerFN og NATO-veteranerhttps://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner, https://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner
Radikalisering og voldelig ekstremismeRadikalisering og voldelig ekstremismehttps://rvtsmidt.no/tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme, /tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme
MenneskehandelMenneskehandelhttps://rvtsmidt.no/tema/menneskehandel, /tema/menneskehandel

Aktuelt

 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/Menneskehandel-konferanseKonferanse om menneskehandel utsettes til høstenhttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Menneskehandel-konferanse
https://rvtsmidt.no/aktuelt/Ung-på-nettUng på netthttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Ung-på-nett
https://rvtsmidt.no/aktuelt/Veteraner bryr seg om krigen i UkrainaVeteraner bryr seg om krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Veteraner bryr seg om krigen i Ukraina
https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_UkrainaFlyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina

Kurs og konferanser

 

 

https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Førstehjelp-selvmordsfareFørstehjelp ved selvmordsfare2022-05-11T06:30:00ZStatens Hus, Trondheim, Prinsensgate 1. Oppmøte Rom: Indre Fosen
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/OPS-240522Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!2022-05-24T06:30:00ZStatens Hus Trondheim Prinsensgate 1. Rom Indre Fosen 1 etg.
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/BarnsbesteBarns beste – forebygging av vold og overgrep mot barn og unge2022-05-31T07:00:00ZDigitalt
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/digitalt-møte-VeteranarbeidDigitalt møte om Veteranarbeid i kommunene2022-06-09T07:00:00ZDigitalt
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Førstehjelp selvmordsfare 200622Førstehjelp ved selvmordsfare2022-06-20T06:30:00ZStatens Hus Trondheim Prinsensgate 1. Oppmøte Rom: Indre Fosen 1 etg. (Grupperom Melhus 1 etg.)
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Kurs om veteraner 171022Kurs om veteraners psykiske helse for leger og psykologer2022-10-17T07:00:00ZKjøpmannsgata 73, 7010 Trondheim

Poliklinikk for flyktningehelse, traumer og tortur