Poliklinikk

Poliklinikk for flyktningehelse, traumer og tortur

Publisert: torsdag 31. mars 2022
 
RVTS Midt har en poliklinisk virksomhet for flyktninger som har vært utsatt for traumatiske erfaringer og tortur. Målgruppen er flyktninger og asylsøkere med komplekse og sammensatte vansker.
Mer om
Flyktning, Traumer

​​​

​Poliklinikken bistår med diagnostisk vurdering og avgrenset traumerettet behandling. 

Den er tverrfaglig sammensatt og består av psykiater, psykologspesialister for både voksne og barn/ungdom, klinisk spesialist i familieterapi og systemisk praksis og fysioterapeut. 

Alle ansatte i poliklinikken har en avgrenset del av sin stilling her og øvrig stilling i Faggruppe flyktninger ved RVTS. 

Faglig tilbys et bredt spekter av metoder og behandlingsformer, bl.a.: Narrativ Eksponeringsterapi, EMDR, Traumefokusert kognitiv atferdsterapi, Sensorimotorisk Psykoterapi, familierettet behandling, fysioterapeutisk vurdering av fysisk funksjon og torturrelaterte skader, samt generell rådgivning. 

Vi gir også et tilbud ved retur av fremmedkrigere bosatt i Midt-Norge. Henvisning fra lege er påkrevd.

Henvisninger må sendes poliklinikken på e-post. 

Ring oss gjerne for å drøfte aktuelle saker eller om du har andre spørsmål.  Gjenbruk av katalogelement