Logg på

RVTSMidt

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt, er en samarbeidspartner for helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede.

 

Vi tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser og bidrar til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling.


 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/Tystnaden i SápmiSterk dokumentar som gir innsikt

 

 

Flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=1Flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukrainahttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina, https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningsituasjonen_Ukraina
Flyktningkonferanser skal styrke hjelpernehttps://rvtsmidt.no/innhold/Lists/BildeinngangerStartside/DispForm.aspx?ID=2Flyktningkonferanser skal styrke hjelpernehttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningkonferanser%20skal%20styrke%20hjelpere, https://rvtsmidt.no/aktuelt/Flyktningkonferanser%20skal%20styrke%20hjelpere

Våre tema

 

 

Traumer og traumatisk stressTraumer og traumatisk stresshttps://rvtsmidt.no/tema/traumer, /tema/traumer
Flyktningehelse og tvungen migrasjonFlyktningehelse og tvungen migrasjonhttps://rvtsmidt.no/tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon, /tema/flyktningehelse-og-tvungen-migrasjon
Forebygging av selvmord og selvskadingForebygging av selvmord og selvskadinghttps://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading, /tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading
Vold og seksuelle overgrepVold og seksuelle overgrephttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep
Psykososial beredskapPsykososial beredskaphttps://rvtsmidt.no/tema/psykososial-beredskap, /tema/psykososial-beredskap
FN og NATO-veteranerFN og NATO-veteranerhttps://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner, https://rvtsmidt.no/tema/fn-og-nato-veteraner
Radikalisering og voldelig ekstremismeRadikalisering og voldelig ekstremismehttps://rvtsmidt.no/tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme, /tema/radikalisering-og-voldelig-ekstremisme
MenneskehandelMenneskehandelhttps://rvtsmidt.no/tema/menneskehandel, /tema/menneskehandel

Aktuelt

 

 

https://rvtsmidt.no/aktuelt/Tystnaden i SápmiSterk dokumentar som gir innsikthttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Tystnaden i Sápmi
https://rvtsmidt.no/aktuelt/Fullført sensorimotorisk psykoterapiFullført sensorimotorisk psykoterapihttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Fullført sensorimotorisk psykoterapi
https://rvtsmidt.no/aktuelt/Om Teknologisk-assistert skadelig seksuell atferdHar du hørt om teknologisk-assistert skadelig seksuell atferd?https://rvtsmidt.no/aktuelt/Om Teknologisk-assistert skadelig seksuell atferd
https://rvtsmidt.no/aktuelt/RomjulsstengtRomjulsstengthttps://rvtsmidt.no/aktuelt/Romjulsstengt

Kurs og konferanser

 

 

https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPIInvitasjon til videreutdanning i SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPI NIVÅ 12022-11-30T07:30:00ZUndervisningssenteret Sal 1 og 2, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.2023-05-04T22:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/RVTS-konferansenRVTS-konferansen2022-12-06T08:00:00ZDigitalt2022-12-06T14:45:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Flyktningkonferanse StiklestadFlyktningkonferansen Stiklestad 20232023-01-31T08:00:00ZHotell Scandic Stiklestad2023-02-01T16:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Flyktningkonferanse Møre og RomsdalFlyktningkonferansen Møre og Romsdal 20232023-02-07T08:00:00ZHotell Scandic Seilet i Molde2023-02-08T16:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Flyktningkonferanse TrondheimFlyktningkonferansen Trondheim 20232023-02-16T08:00:00ZRadisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim2023-02-17T16:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!2023-03-07T16:00:00ZSommerveita 4. Trondheim2023-03-07T20:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Førstehjelp ved selvmordsfareFørstehjelp ved selvmordsfare2023-04-19T06:30:00ZStatens Hus Trondheim Prinsensgate 1.Oppmøte Rom: Indre Fosen 1 etg.2023-04-20T14:00:00Z
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs - Radikalisering og voldelig ekstremismeNettressurs fra utveier.psb.webcore.no/
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/ElaeringVoldogSeksuelleOvergrepMotBarnE-læringskurs - Vold og Seksuelle overgrep mot barnE-læring fra Helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/NettkursNarKrisenRammerNettkurs - Når krisen rammerNettkurs fra helsekompetanse.no
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATISK OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGESkoleveileder og e-læring for forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell adferdE-læring
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/Snakke sammenSnakke med barnSnakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram
https://rvtsmidt.no/kurs-og-konferanse/RusOgVoldKompetanseutvikling rus og voldDigitale kursmoduler

Poliklinikk for flyktningehelse, traumer og tortur