Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Om RVTS MidtSkriv ut

Vi er tilgjengelige for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk. RVTS Midt er et regionalt ressurssenter for Midt-Norge.

Vårt fokus er fagområdene selvmordsforebygging, flyktninge- og migrasjonshelse, vold og seksuelle overgrep. Kunnskap om traumer og traumatisk stress er en sentral del av vårt arbeidsområde. Senteret består av personer med ulik fag- og yrkesbakgrunn.

Vi jobber tverrfaglig, og bistår ulike etater i regionen med kompetanseheving. Våre samarbeidspartnere er helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede. Vi bidrar til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling. Vi tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser. Det er et mål for oss å være lett tilgjengelig.

Våre samarbeidspartnere

Andre RVTS

RVTS Nord

RVTS Vest

RVTS Sør

RVTS Øst

Les mer om hvordan RVTSene samarbeider: RVTS-familien

Nasjonale kunnskapsentre

NKVTS
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NAKMI
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

VIVAT
Selvmordsforebygging

NSSF
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

 Nasjonale Kompetansesentre

NAPHA
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene.

NAKU
Nasjonalt Kompetansemiljø om utviklingshemning

SANKS
SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.

Regionale kompetansesentre

RKBU
Regionsenter for barn og unges psykiske helse Midt-Norge

KoRus
Kompetansesenter rus – Midt-Norge

Nidaros DPS
Spesialpoliklinikk for traumer og PTSD

Presentasjonsfilm

Til deg som søker helsehjelp

RVTS er et kompetansemiljø som bistår og rådgir folk i hjelpeapparatet. Vi driver ikke behandling. Trenger du hjelp, ta kontakt med din fastlege eller nærmeste legevakt.

For å få oversikt over hjelpetilbudet i ditt område bør du sjekke tilbudet i din kommune (fastlege, legevakt, helsestasjon, psykisk helsetjeneste etc). For å komme til kommunenes nettsider – trykk her.

www.psykisk.no gis en beskrivelse av hjelpetilbudet innen psykisk helse.

Hjelp ved selvmordstanker

Krisesenter
Oversikt over landets krisesentre finner du her

Voldtekstmottak/overgrepsmottak
Oversikt over landets voldtektsmottak/overgrepsmottak finner du på hjemmesidene til Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Regionale krisetelefoner og institusjoner

Jentevakta

Nasjonale krisetelefoner
Kirkens SOS (hele døgnet): 815 33 300
Mental Helse Hjelpetelefonen (hele døgnet): 810 30 030
Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321
Homofiles ungdomstelefon: 810 00 277
Dixi, ressurssenter for voldtatte: 22 44 40 50/mobil 93 05 80 70
Barneombudet – grønt nummer: 800 31 700

Landsdekkende telefon for Incest- og seksuelt misbrukte

Hjelpetjenester på nett

Si det med ord (Mental Helse)
Kirkens SOS
Røde Kors