Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Om RVTS MidtSkriv ut

Vi er tilgjengelige for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk. RVTS Midt er et regionalt ressurssenter for Midt-Norge.

Vårt fokus er fagområdene selvmordsforebygging, flyktninge- og migrasjonshelse, vold og seksuelle overgrep. Kunnskap om traumer og traumatisk stress er en sentral del av vårt arbeidsområde. Senteret består av personer med ulik fag- og yrkesbakgrunn.

Vi jobber tverrfaglig, og bistår ulike etater i regionen med kompetanseheving. Våre samarbeidspartnere er helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede. Vi bidrar til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling. Vi tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser. Det er et mål for oss å være lett tilgjengelig.

Våre samarbeidspartnere

Nasjonale kunnskapsentre

NKVTS
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NAKMI
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

VIVAT
Selvmordsforebygging

NSSF
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

 Nasjonale Kompetansesentre

NAPHA
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene.

NAKU
Nasjonalt Kompetansemiljø om utviklingshemning

SANKS
SANKS har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.

Regionale kompetansesentre

RKBU
Regionsenter for barn og unges psykiske helse Midt-Norge

KoRus
Kompetansesenter rus – Midt-Norge

Nidaros DPS
Spesialpoliklinikk for traumer og PTSD

Andre RVTS

RVTS Nord

RVTS Vest

RVTS Sør

RVTS Øst

Presentasjonsfilm

Til deg som søker helsehjelp

RVTS er et kompetansemiljø som bistår og rådgir folk i hjelpeapparatet. Vi driver ikke behandling. Trenger du hjelp, ta kontakt med din fastlege eller nærmeste legevakt.

For å få oversikt over hjelpetilbudet i ditt område bør du sjekke tilbudet i din kommune (fastlege, legevakt, helsestasjon, psykisk helsetjeneste etc). For å komme til kommunenes nettsider – trykk her.

www.psykisk.no gis en beskrivelse av hjelpetilbudet innen psykisk helse.

Hjelp ved selvmordstanker

Krisesenter
Oversikt over landets krisesentre finner du her

Voldtekstmottak/overgrepsmottak
Oversikt over landets voldtektsmottak/overgrepsmottak finner du på hjemmesidene til Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Regionale krisetelefoner og institusjoner

Jentevakta

Nasjonale krisetelefoner
Kirkens SOS (hele døgnet): 815 33 300
Mental Helse Hjelpetelefonen (hele døgnet): 810 30 030
Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321
Homofiles ungdomstelefon: 810 00 277
Dixi, ressurssenter for voldtatte: 22 44 40 50/mobil 93 05 80 70
Barneombudet – grønt nummer: 800 31 700

Landsdekkende telefon for Incest- og seksuelt misbrukte

Hjelpetjenester på nett

Si det med ord (Mental Helse)
Kirkens SOS
Røde Kors