Christine Riseth Kvello

Christine Riseth Kvello

Publisert: tirsdag 7. desember 2021
 
Mine arbeidsområder på RVTS Midt er forebygging av selvmord og selvskading, samt regional koordinator for kompetansehevingsprogrammet Rus og Vold i samarbeid med Korus Midt.
Mer om

 Gjenbruk av katalogelement