Logg på

konferanse-selvmordsforebygging

Konferanse om selvmordsforebygging

 

 Gjenbruk av katalogelement

11. april 2022

RVTS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag har gleden av å invitere til konferanse om selvmordsforebygging i Trondheim 27. og 28. okt. 2022, Radisson Blu Royal Garden Hotel. 


Konferansen er aktuell for fagpersoner i ulike tjenester, kompetansemiljøer, bruker- og frivillige organisasjoner, etterlatte og andre som er engasjerte i temaet. 
Pris: 600 kr                                                
Påmelding innen 20. okt.: Checkin.no - fremtidens påmeldingssystem 

Program 


27. oktober: 

10.00: Velkommen v/Rita Småvik og Julia Hagen, RVTS Midt

10.20: Kulturelt innslag

10.30-12.15: Heidi Hjelmeland, professor ved Institutt for psykisk helse, NTNU: For å kunne forebygge selvmord må vi forstå hva suicidalitet handler om.

12.15-13.15: LUNSJ

13.15-14.00: Heidi Hjelmeland fortsetter

14.15-15.30: Workshop og diskusjon

15.30-16.00: Oppsummering fra workshop


28. Oktober:

09.00: Velkommen dag 2

09.15-12.15: Terese Grøm, Leder i Connection - Forebygging av utenforskap: Eksistensielt utenforskap og behov for tilhørighet?

12.15-13.15: LUNSJ

13.15-14.45: Workshop og paneldebatt

14.45-15.00: Avslutning og vel hjem


Heidi Hjelmeland er professor ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Hun har siden 1992 forsket på mange ulike aspekter ved selvmord og suicidalitet både her i landet og i flere land i Europa og Afrika. Som leder for Regionalt ressurssenter for selvmordsforskning og –forebygging i Midt-Norge i perioden 1997-2003, var hun også ansvarlig for implementeringen av den aller første nasjonale handlingsplanen for forebygging av selvmord i regionen. Hun har vært visepresident i International Association for Suicide Prevention (2007-2011), og var med og etablerte det internasjonale og stadig voksende Critical Suicide Studies Network i 2016. Tidligere i år ga hun ut boken Selvmordsforebygging. For å kunne forebygge selvmord må vi forstå hva suicidalitet handler om (Cappelen Damm Akademisk).

Utgangspunktet for Heidi Hjelmelands foredrag er at vi etter et kvart århundre med nasjonale handlingsplaner for selvmordsforebygging, ikke har sett noen nedgang i selvmordsraten. For å bli bedre til å forebygge selvmord, må vi forstå mer av hvordan suicidalitet kan utvikles og hva suicidalitet kan handle om for de det gjelder. Kunnskap om risikofaktorer bidrar lite til slik forståelse, og et ensidig eller overdrevent fokus på psykiske lidelser tar oppmerksomheten bort fra kildene til folks problemer. Suicidalitet utvikles alltid, og må dermed også forstås, i kontekst. Relasjoner og andre forhold i en kompleks dynamisk kontekst kan på ulike måter - sammen - bidra til suicidalitet og selvmord, eller til selvmordsforebygging. Hjelmeland vil presentere forskjellige måter suicidalitet kan utvikles og forstås på, samt mulige implikasjoner for selvmordsforebygging både i psykisk helsevern og ute i samfunnet. 

Terese Grøm er ansatt i og eier av selskapet Connection-Forebygging av utenforskap, der eksistensielt utenforskap og tilhørighetsbehov står sentralt. Hun har 20 års erfaring fra selvmordfeltet, både i praktisk og teoretisk arbeid. Hun har tidligere jobbet som informasjonsansvarlig, fagansvarlig og som generalsekretær i LEVE-Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, samt har master i filosofi med oppgaven «A feeling of connection. Et aspekt ved mening i livet?», med selvmord som bakteppe. Terese har også stor interesse for radikaliseringstematikk, med noe faglig bakgrunn fra politikk og religion. 

De senere år har selvmordsnære og tidligere selvmordsforsøkere, både med og uten psykiske lidelser, fortalt om dype og selvmorddrivende følelser av utilstrekkelighet, betydningsløshet og fravær av tilhørighet, selv med venner og familie som elsker dem og sosiale aktive liv. Skamfølelsen som følger slike utenforskapsopplevelser kan vokse seg tykk, sterk og ugjennomtrengelig for omgivelsene. Hva handler da tilhørighet egentlig om og hvilken drivkraft befinner seg dypest sett i våre eksistensielle beveggrunner? 

Gjennom foredraget utforskes økt utenforskap i vårt samfunn i direkte sammenheng med vårt eksistensielle behov for å høre til i verden, i lys av ekstreme fenomen som selvmord og radikalisering.
I første bolk skisseres et bilde på menneskets eksistensielle orientering etter å strekke til og høre til, på bakgrunn av nyere eksistensiell forskning, tverrvitenskapelig empiri, filosofisk tankegods og hypoteser.

I andre bolk vil deltakerene inkluderes i samspill: Hva tenker dere om det eksistensielle bildet som skisseres, er det gjenkjennelig? Hvilken betydning, om noen, kan slik eksistensiell bevissthet ha for deg/din virksomhet/ditt arbeidsfelt? Og dermed som bidrag til et dypere tilhørighetssamfunn? 


123
Nei
InnholdssideKurs
konferanse-selvmordsforebygging