Videreutdanning Sensorimotorisk Psykoterapi

SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPI NIVÅ 1 (2023)

​​​​​​​​​​

 

 Gjenbruk av katalogelement

I samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institute inviterer RVTS Vest til videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi. Nivå 1.


Forskning viser at traumer og tidlige tilknytningserfaringer setter dype kroppslige spor. Tradisjonell psykoterapi retter seg mot kognitive og emosjonelle sider av slike erfaringer, mens fokus for denne utdanningen er hvordan du kan inkludere kroppen i traumeterapi. Sensorimotorisk Psykoterapi bygger på en psykodynamisk grunnforståelse og integrerer også elementer fra kognitiv atferdsterapi, nyere nevrovitenskap og tilknytnings- og dissosiasjonsteori. Mindfulness er sentralt i tilnærmingen.

Du vil gjennom enkle, kroppsorienterte intervensjoner lære hvordan en kan «lese» og «oversette» kroppens uttrykk, utforske traumerelatert aktivering på en trygg måte, bygge opp ressurser og gjenopprette kroppslig selvfølelse. En lærer også å arbeide med brudte forsvarsresponser, forstyrrelser i kognitiv og emosjonell bearbeiding, og den fragmenterte selvopplevelsen mange traumatiserte erfarer.

Varighet
4 samlinger á 3 dager over ca 80 timer.

Psykomotorisk nivå 1.JPG


229
Nei
InnholdssideKurs
Videreutdanning Sensorimotorisk Psykoterapi