Logg på

SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPI

Invitasjon til videreutdanning i SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPI NIVÅ 1

 

 Gjenbruk av katalogelement

23. september 2022

FORELESERE: 
Tony Buckley og Hanneke Kalisvaart fra Sensorimotor Psychotherapy Institute . 

STED: Undervisningssenteret Sal 1 og 2, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand.

MÅLGRUPPE:
Behandlere innen psykisk helse/rus i 2. eller 1.linjetjeneste, som har interesse for og noe erfaring fra traumefeltet. 
Maks . 40

OPPTAKSKRITERIER: 
Psykolog, lege eller 3
årig helse --/sosialfaglig
høyskoleutdanning.

VARIGHET: 
4 samlinger à 3 dager, totalt 104 kurstimer over ½ år.

DATOER FOR SAMLINGENE:
30. nov. - 2. des. 2022
25. - 27. jan. 2023
22. - 24. mars 2023
3 - 5. mai 2023


UNDERVISNINGSFORM:
Forelesning, øvelser, demonstrasjon og videoeksempler.
Det legges opp til øvelser i par og grupper mellom kursgangene .
All undervisning er på engelsk.
GODKJENNINGER: Kurset
søkes meritterende hos Den norske legeforening,
Norsk psykologforening og Norsk Sykepleierforbund.

KURSAVGIFT: 
kr. 2.250, pr. dag, totalt kr. 27.000,
(faktureres over to kalenderår.)

Videreutdanning i SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPI NIVÅ 1:
Forskning viser at traumer setter seg dypt i kroppen og at mange symptomer hos
traumatiserte er somatisk styrt. Mens tradisjonell psykoterapi retter seg mot de
kognitive og følelsesmessige aspektene av traumer, er fokus for denne
videreutdanningen hvordan du kan inkludere kroppen i terapiarbeidet.
Sensorimotorisk psykoterapi bygger på en psykodynamisk grunnlagsforståelse, og
integrerer elementer fra bl.a. nyere nevrovitenskap, tilknytnings og
dissosiasjonsteori og kognitiv terapi. Mindfulness står sentralt. Tilnærmingen kan
også enkelt kombineres med andre terapiretninger, som f.eks. psykodynamisk
terapi, kognitiv terapi, skjematerapi og EMDR.

KURSETS INNHOLD:
Deltakerne vil lære å gjenkjenne symptomer og tema
relatert til traumer og traumatisk tilknytning, og hvordan arbeide effektivt med dette
i terapi. En benytter enkle, kroppsorienterte intervensjoner for å
bevisstgjøre/utforske traumerelatert somatisk aktivering, bygge opp nye ressurser
og gjenopprette kroppslig selvopplevelse. Teknikkene formidles innenfor en fase
orientert forståelse, med vekt på stabilisering og symptomreduksjon. Det inngår
også arbeid med traumerelaterte atferdsmønstre, forstyrret kognitiv og emosjonell
prosessering, og den fragmenterte selvopplevelsen mange traumatiserte erfarer.
Gjennom stabiliserende og integrerende intervensjoner rettet direkte mot kroppen
og nervesystemet, vil deltakerne få mulighet til å utvikle ferdigheter i møte med et
vidt spekter av kliniske problemstillinger. 

ANBEFALT LITTERATUR:
“Trauma and the Body: A Sensorimotor Approach to Psychotherapy”
av Pat Ogden, Kekuni Minton, og Claire Pain.
Sensorimotor Psychotherapy: Interventions for Trauma and Attachment ”
av Pat Ogden og Janina Fisher.

KURSARRANGØR:
Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer (SPST) ved Sørlandet Sykehus,
Kristiansand , i samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institute.
BINDENDE
PÅMELDING via link:
https:// www.survey xact.no/LinkCollector?key=H1L4S77FJ11P

Om foreleserne:
Tony Buckley og Hanneke Kalisvaart


Tony Buckley, BA,

er sertifisert sensorimotorisk psykoterapeut og gestaltterapeut. Han har en
BA i veiledning/rådgivning og over 25 års erfaring fra traumefeltet, med privat praksis,
undervisning og veiledning. Buckley driver et rådgivnings og traumesenter tilknyttet en
bedriftshelsetjeneste for transportsektoren (London Underground). I tillegg til terapi og
rådgivningstjenester for ansatte, tilbyr de psykoedukasjon, grupper for stressmestring og støtte
etter kritiske hendelser.
Buckley er leder for den britiske foreningen av Sensorimotorisk Psykoterapi. Han er særlig
interessert i somatisk psykologi, og hvordan kunnskap fra nyere nevro og psykobiologi kan
komme til anvendelse i traumeteori og terapeutiske intervensjoner.

Hanneke Kalisvaart, Ph D,

er en nederlandsk psykomotorisk terapeut og forsker ved
Altrecht Psykosomatiske Medisin, et senter for behandling av klienter med somatiske
symptomlidelser. Siden hun startet å arbeide som terapeut i 1994, har hun vært interessert i
hvilken påvirkning alvorlig sykdom og somatiske symptomer har på velvære. Hun bruker
Sensorimotorisk psykoterapi for å behandle underliggende traumer og tilknytningstema.
Hanneke har en MA i «Human movement sciences» fra Vrije Universitetet i Amsterdam, og
en PhD i «Social sciences» fra Universitet i Utrecht. Hun har bl. a. forsket på klienters relasjon
til egen kropp med somatiske symptomer, og bruk av non verbale utredningsverktøy.
Hanneke er også gjesteforeleser ved Vrije Universitetet i Amsterdam og Universitetet i
Windesheim.


Faglige spørsmål kan rettes til psykiater ved SPST: heidi.ranvik.jensen@sshf.no
Spørsmål om påmelding, frister, fakturering og andre praktiske anliggender kan rettes til
sekretær: linda.hodnemyr@sshf.no


172
Nei
InnholdssideKurs
SENSORIMOTORISK PSYKOTERAPI