RusOgVold

Kompetanseutvikling rus og vold

​​​​​​​​​​

 

 Gjenbruk av katalogelement

Rus- og voldsproblematikk skal behandles samtidig og integrert. Denne nettsiden er laget for å heve behandlernes kompetanse. Helsedirektoratet har gitt KORUS og RVTS oppdraget å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. 


De seks kunnskapsmodulene gir deg grundig kunnskap om integrert behandlling av rus- og voldsutfordringer.
Vi anbefaler at du starter med grunnmodulen. Noen av modulene er digitale og kan tas umiddelbart på nett, mens andre gjennomføres som tradisjonell undervisning. 

Les mer om modulene og/eller begynn kunnskapspåfyllet her.


Målgruppe for kunnskapsmodulene:
Behandlere, miljøpersonale og saksbehandlere i spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Pasient/brukergruppe:
Personer som har utfordringer knyttet til rus, og som har utøvd eller blitt utsatt for vold. 

Hvem har laget kunnskapsmodulene?
KORUS (Kompetansesenter Rus og vold)
RVTS ( Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
Takk til alle brukerorganisasjoner, nasjonale kompetansesentre og kompetansetjenester for godt samarbeid og gode bidrag til Kompetanseutvikling rus og vold.

Bakgrunn og forankring:
Helsedirektoratet har gitt KORUS og RVTS oppdraget å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Når pasienter og brukere har utfordringer knyttet til rus, og dessuten har utøvd eller blitt utsatt for vold, skal de utredes og behandles for disse problemstillingene på en integrert måte.
Prosjekt Kompetanseutvikling rus og vold har pågått siden 2017 og er et samarbeid mellom tolv kompetansesenter. Arbeidet koordineres av KORUS Midt og RVTS Midt. 


194
Nei
InnholdssideKurs
RusOgVold