Radikalisering og voldelig ekstremisme

Nettressurs - Radikalisering og voldelig ekstremisme

​​​​​​​​​​

 

 Gjenbruk av katalogelement

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Nettressurs om forebygging og håndtering av bekymring


Hva er Utveier?

Utveier.no er for alle som søker kunnskap om forebygging og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme. Her finner du ressurser til arbeidet. Ansatte i offentlige tjenester kan søke råd og veiledning fra regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS.

Lenke: Utveier

125
Nei
InnholdssideKurs
Radikalisering og voldelig ekstremisme