Logg på

Flyktningkonferanse Stiklestad

Flyktningkonferansen Stiklestad 2023

 

 Gjenbruk av katalogelement

24. november 2022

RVTS og Statsforvalteren i Trøndelag ønsker velkommen til en todagers konferanse om arbeid med flyktninger og asylsøkere på Hotell Scandic Stiklestad 31.01. – 01.02.2023. Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og ansatte på mottak er velkommen til deltakelse. Det er gratis påmelding og det er også gratis overnatting for et begrenset antall deltakere.

 

Noen tema som vil bli belyst i løpet av dagene vil være:

  • Flyktninger fra Ukraina, situasjon og hjelpebehov
  • Presentasjon av gode lokale tiltak i arbeid med flyktninger og asylsøkere
  • Hvordan bruke tolk i vanskelige samtaler med flyktninger og asylsøkere
  • Flyktninger og mental helse. Hvilke tiltak kan gjøre en forskjell?
  • Det å leve med pågående traumer, hva kan hjelperen gjøre?
  • Lengeværende beboere på asylmottak – problemstillinger og tiltak
  • Hva trenger skoler og barnehager for å ivareta flyktningbarna?
  • Problemstillinger knyttet til overgang fra flyktningtjeneste til vanlige kommunale tjenester

Fullt program finner du her:
185
Nei
InnholdssideKurs
Flyktningkonferanse Stiklestad