FagdagTortur

Fagdag om utredning og rehabilitering av torturutsatte

 

 Gjenbruk av katalogelement

9. mars 2023

Digital deltakelse eller oppmøte i Statens Hus, Trondheim, onsdag 12. april, 2023

Kl. 09.00 – 15.00

Program


09.00 Senterleder Bente Espeland, RVTS Midt: Velkommen
09.10 Professor Emeritus Nora Sveaass: Gjennomgang av den nye Istanbulprotokollen for utredning og dokumentasjon av tortur og annen inhuman og degraderende behandling og straff
10.30 Pause
10.45 Dr. med., avdelingsleder Birgit Lie: Våre stemmer – torturoverlevere – Vi som skulle tie. Presentasjon av bok med mer
11.30 Lunsj
12.15 Cand. Odont, dr. Ann Catrin Høyvik, Institutt for klinisk odontologi, UiO: Utfordringer med tannhelse for flyktninger som har opplevd tortur
13.00 Pause
13.15 Psykologspesialist Håkon Stenmark: Utredning av torturutsatte. Erfaringer fra Dignity Danish Instutue Against Torture og poliklinikk for flyktninghelse, traumer og tortur, St. Olavs Hospital
13.45 Paneldebatt med innleggsholdere
14.30 Avslutning


Illustrasjon: Solveig Berger, Framom.

216
Nei
InnholdssideKurs
FagdagTortur