AIM-TA-SSA

AIM-kurs i nettrelatert skadelig seksuell atferd (TA-SSA)

 

 Gjenbruk av katalogelement

28. april 2023

Velkommen til AIM-kurs i nettrelatert bekymringsfull og skadelig seksuell atferd!

TA-SSA står for teknologisassistert skadelig seksuell atferd, og handler om blant annet om barn og unge som bruker internett, mobil og andre digitale hjelpemidler til å utføre seksuell trakassering, utpressing, nedlastning av ulovlig materiell, spredning av seksualiserte bilder og til å vise overgrep. Slik skadelig adferd har blitt relativt utbredt, og derfor trengs det kunnskap for å møte og forebygge.


TA-SSA er et verktøy som vi kan bruke i hjelp til ungdommer mellom 12-18 år og som har utøvd slik nettrelatert, bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Verktøyet synliggjør også ungdommens styrker i tillegg til bekymringer i hens fungering på ulike livsområder. Veilederen kan brukes som en del av en helhetlig og omfattende utredning, men også ved behandling og trygghestplanlegging.  


AIM-verktøyene er utviklet av AIM-stiftelsen i Storbritannia og står for Assesment, Intervention & Moving on. Flere av deres manualer og veiledere er oversatt til norsk, og kursene forvaltes av RVTSene og Ressursenhet V27 Betanien Bergen. 


Kurset er godkjent av Norsk Psykologforeninge som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer


Målgruppe
: Spesialisthelsetjeneste, familievern, statlige barnehus, barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern, konfliktråd, friomsorg, helsesykepleiere og kommunepsykologer. Ta kontat med kursarrangør dersom du er i tvil om du kan delta. 

Forkunnskrav
: Deltaker må ha gjennomført AIM3 utredning for å delta på dette kurset. 


Foredragsholdere 
er Morten Lundgren og Marita Sandvik, begge RVTS Midt. 


228
Nei
InnholdssideKurs
AIM-TA-SSA