Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Trygge fagfolk – Trygge barnSkriv ut

Kompetansehevingsprogrammet Nye Ålesund barneverntjeneste.

Haram, Storfjorden, Ålesund og Sandøy barneverntjenester slås sammen fra 01.01.20 til en tjeneste. I denne forbindelsen er der utarbeidet et kompetansehevingsprogram i samarbeid med RVTS Midt og Sør. Dette program har fokus dels på ansattes felles faglig forståelse av bl.a. begrepet traumebevist omsorg, men er også tenkt å være en prosess som kan bidra til å samle denne nye barneverntjeneste. Programmet er for alle ansatte i barneverntjenesten.

Programmet vil være todelt med en del for alle ansatte (9 kursdager inkl. VIVAT kurs) og en del kun for ledere (4 kursdager). Disse deler vil gå parallelt. Programmet har oppstart i oktober 2019 og avsluttes i juni 2020 med en etterfølgende evalueringsdag i 2020/21.

Presentasjoner

Forankring for forandring Ålesund

Traumeforståelse og traumebevisst omsorg dag 2

Litteratur, film m.m

Traumefeltets viktigste «terapi»?

Aktuelle kurs og arrangementer

Barn i Midt

Schizofrenidagene 2020: Terapeuten

Traumebevisst omsorg

Medarbeidere

Inger Jepsen

Prosjektkoordinator/rådgiver, RVTS Midt

Koordinator for prosjektet og deltar på hele programmet. Har du spørsmål kan du henvende deg til Inger.

Mail: inger.jepsen@stolav.no

Tlf.nr.: 72822012

 

Venke Elin Brandshaug

Lokal kontaktperson for programmet og fagkoordinator for undersøkelsesteamet I Ålesund.

Mail: Venke.Elin.Brandshaug@alesund.kommune.no

 

Odd Harald Røkenes

Psykologspesialist, RVTS Midt

Deltar som foreleser på Kick off og I programmet for alle ansatte

Mail: Odd.Harald.Rokenes@stolav.no

 

Ruben Gausdal

Spesialrådgiver, RVTS Sør

Er med i planlegging og utvikling av programmet. Deltar på Kick off og lederstøtteprogrammet.

Mail: ruben@rvtssor.no

 

Inge Håvard Bergdal

Psykolog, RVTS Sør

Vil delta på hele programmet som foreleser og prosessleder både i programmet for alle ansatte og lederstøtteprogrammet.

Mail: inge.havard.bergdal@rvtssor.no

Evaluering
RVTS Midt og RVTS Sør ønsker at alle kurs og undervisninger som blir gjennomført skal evalueres. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss og setter stor pris på at du svarer på denne evalueringen.