Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Kompetansehevningsprogram om vold i nære relasjoner for Trondheim kommuneSkriv ut

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse.
Vold i nære relasjoner er ikke et ensartet fenomen. Det kan være ulike former for vold, volden kan være uttrykk for ulike maktkonstellasjoner og undertrykkingsmekanismer, og volden kan finne sted i ulike nære relasjoner. Trondheim kommune ønsker å synliggjøre samt øke de ansattes kompetanse på dette området. Vi tilbyr derfor sammen med regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt) kompetansehevingsprogram som vil gå over 4 undervisningsdager. En del av undervisningen vil være veiledning 4 x 4 timer, som vil finne sted mellom samlingene. Programmet har oppstart 22. november 2019 og avsluttes september 2020.

2. samling: 5. februar
3. samling: 29. april
4. samling: september 2020

Kompetansehevingsprogrammet har fokus på hvordan vold i nære relasjoner påvirker individet gjennom hele livsløpet. Hvordan kan vi som hjelpere bistå personer som er utsatt eller utsetter andre for vold i nære relasjoner? Målet med programmet er å gi en felles forståelse på voldens innvirkning hvordan den påvirker deg som hjelper og hvordan du kan øke din handlingskompetanse.

Målgruppe:
Ansatte i Trondheim kommune fra avdeling Oppvekst og Helse og velferd og våre samarbeidspartnere som møter mennesker i alle livets faser. Dette er personer som arbeider med å forebygge, avdekke og følge opp de som er utsatt eller utsetter andre for vold og overgrep.

Vi kan ha lenker til presentasjoner, litteratur, veiledning og medarbeidere. Vedlagt ligger presentasjoner fra 1 samling 22 november 2019. Litteratur og medarbeidere må vi komme tilbake til men dere kan skrive at det er under utvikling

Presentasjoner

Forståelse av vold i nære relasjoner 1 samling 22.11.19

Alternativ til vold v/Trondheim kommune -22.11.2019

Traumeforståelse v/RVTS Midt – 5.2.2020

Selvmordsforebygging v/RVTS Midt – 5.2.2020

Selvskading og selvmordsatferd v/RVTS Midt – 5.2.2020

Kompetanseprogram, 3. samling 30.09 og 01.10 2020:

  1. Forebyggende arbeid mot vold og seksuelle overgrep i skolehelsetjenesten.pdf
  2. Hvordan møter Trondheim kommune utfordringene knyttet til voldelig ekstremisme.pdf
  3. Jeg vet og snakke Siri Leraand.pdf
  4. Kommunens arbeid med voksne utsatt for vold i nære relasjoner.pdf
  5. Kompetansehevings program Trondheim kommune 1.oktober radikalisering og voldelig ekstremisme.pdf
  6. Kulturperspektivet i møte med vold.pdf
  7. Om barn og unge med seksualisert atferd Marita Sandvik og Oddfrid S. Tennfjord.pdf
  8. radikalisering og utenforskap – trusselbildet bejo 011020
  9. USiT – Vold i nære relasjoner

Kompetanseprogram, 4. samling 8 jan 2021:

Trondheim kommune 8.jan 2021 systematisk arbeid med vold i nære

Samhandling mellom ulike aktører i det voldsforebyggende arbeidet 8 jan 2021

Sekundærtraumatisering i arbeid med vold i nære relasjoner 8 jan 2021

ATV Trondheim 08.01.21

 

Samlinger

Program dag 2, 3 og 4

Forelesere / workshops dag 2

 

Ressurser

Portaler, filmer, brosjyrer, opplæringsverktøy og spill