Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Kompetansehevingsprogram om arbeid med vold, overgrep og traumer i et kommuneperspektivSkriv ut

Kommunene Molde, Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har samarbeidet og utarbeidet handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Handlingsplanen skal være en del av kommunenes overordnede planverk og er styrende for alt arbeid med vold i nære relasjoner i den enkelte kommune og i regionen.

Med bakgrunn i dette arbeidet er det i samarbeid med RVTS Midt laget et kompetansehevingsprogram om arbeid med vold, overgrep og traumer i kommunene. Programmet vil gå over 7 dager.

Arbeidet med vold i nære relasjoner er i tråd med regjeringens kommunesatsning og vi samarbeider tett med både Krisesenteret i Molde, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Høgskolen i Molde om dette opplæringsprogrammet.

Ulike fagpersoner ved RVTS Midt vil bidra med et bredt spekter av kompetanse knyttet opp til tema vold i nære relasjoner. Målet er å bygge opp en felles forståelsesramme som gir økt handlingskompetanse i kommunene og regionen.

Målgruppen vil være kommunalt ansatte, studenter og ansatte ved Høgskolen i Molde, krisesenter, politi, familievern, statlig barnevern, SMISO, private barnehager og skoler, NAV, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

Samlinger

Kompetansehevingsprogram om arbeid med vold, overgrep og traumer 2017/2018 (Hele programmet)

Dag 1: 31. oktober 2017

Program

Forelesere

Dag 2 og 3: 15.-16. mars 2018

Program

Forelesere

Deltakerliste

Dag 4: 24. mai 2018

Program

Dag 5 og 6: 19.-20. september 2018

Program

Dag 7: 8. november 2018

Program

 

Presentasjoner

Dag 1: 31.okt 2017

Barns rettigheter etter voldovergrep-vold-to-nye

Nødrop: fra en skadet barndom

snakke vold overgrep

Barnevoldsutvalget

overgrep vold

gruppearbeid

to-tema

Dag 2 og 3: 15/16. mars 2018

Stabilisering mars 2018 Molde

Kompetanseheving_Molde_Mars_2018

Dag 4: 24 mai 2018

Nødrop: fra en skadet barndom

Prevensjon 24 05 18 Justina

Bekymring for utenlandsreise

Dag 5 og 6: 19.-20. september 2018

Sevmordsadferd og selvskading som konsekvens av vold og overgrep

Personer som begår seksuelle overgrep

Om å forstå vold og overgrep

Barn og unge med SSA

Kjønnslemlestelse

Filmer/videosnutter

Hvordan traumer former barnehjernen

https://www.youtube.com/watch?v=xyxzSKQB6Ks

https://www.cactusnettverk.no/hvordan-traumer-former-barnehjernen/

Hvordan barn blir skadet og påvirket av omsorgssvikt og traumatisering – Forståelse og tiltak

https://www.youtube.com/watch?v=XaRrfSXugUE&t=8s

Reguleringsstøtte

https://www.youtube.com/watch?v=hiOgpLjNcTA

Utviklingstraumer og  reguleringsvansker

https://www.youtube.com/watch?v=7NLQlkOotzQ

Den tredelte hjernen

https://vimeo.com/channels/874104

Den traumatiserte hjernen

https://vimeo.com/channels/874104

Hjelp når alarmen tar styringen

https://vimeo.com/channels/874104