Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Radikalisering og voldelig ekstremismeSkriv ut

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Terror er den ytterste konsekvensen av radikalisering og voldelig ekstremisme. Det er viktig med en tidlig innsats og evne til å fange opp personer som er i en risikosone. I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme pekes det på at det er behov for mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering av arbei­det på området. Innsatsen må styrkes på tvers av fag­områder og samfunnssektorer. Målet er å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med tiltak som virker.

RVTS har blitt gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet å bistå helsetjenesten og ivareta tematikken radikalisering og voldelig ekstremisme i sin region. Det arbeides både med undervisning om temaet innen helseregionen samt å etablere fagnettverk. I arbeidet er det både fokus på forebyggende arbeid og oppfølging av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet.

Radikalisering forstås her som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. En radikaliseringspro­sess som leder frem til voldelig ekstrem­isme kjennetegnes av:

  • en kognitiv utvikling mot en stadig mer ensidig virkelighetsoppfatning, der det ikke er rom for alternative perspektiver.
  • dernest en videre utvikling der virkelig-hetsoppfatningen oppleves så akutt og alvorlig at voldshandlinger er nødvendige og rettferdige.

Voldelig ekstremisme forstås her som aktiviteten til personer og grupperinger som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål.

Mer informasjon

Utveier.no – kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut

Håndtering ved bekymring

Medarbeidere