Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Prosjekt kompetanseutvikling rus & voldSkriv ut

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt med KoRus og RVTS

Bakgrunn og forankring:

Helsedirektoratet har i tilskuddsbrev til KoRus og RVTS gitt oppdrag om å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Målgruppe for kompetanseutviklingen er i første omgang spesialisthelsetjenesten og på sikt primærhelsetjenesten. Oppdraget forutsettes realisert som et samarbeidsprosjekt mellom alle de 12 kompetansesentrene innenfor KoRus og RVTS, samt andre relevante samarbeidspartnere i landet. I statsbudsjettet for 2017 er det avsatt egne midler til denne kompetanseutviklingen. KoRus Midt og RVTS Midt er bedt om å koordinere og lede arbeidet med kompetanseutvikling på området rus og vold. Prosjektperioden er på 3 år.

Hensikten med å synliggjøre prosessen rundt dette prosjektet er full åpenhet for bidragsytere og andre interesserte

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr. 8-2020 Julebrev

Nyhetsbrev nr. 7-2020

Nyhetsbrev nr. 6-2019

Nyhetsbrev nr. 5-2019

Nyhetsbrev nr. 4-2019

Nyhetsbrev nr. 3-2018

Nyhetsbrev nr. 2-2018

Nyhetsbrev nr. 1- 2018

 

 

 

 

 

 

Prosjektplan

Prosjektplan

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan

Årshjul 2020

Årshjul 02.06.2020

Årshjul 13.01.2020

Årshjul 16.11.2020

 

Referat fra styringsgruppemøte

Referat styringsgruppemøte 11.12.17

Referat styringsgruppemøte 06.02.18

Referat styringsgruppemøte 17.04.18

Referat Styringsgruppemøte 12.06.18

Referat Styringsgruppemøte 11.09.18

Referat styringsgruppemøte 6.11.18

Referat styringsgruppemøte 15.01.19

Referat styringsgruppemøte 09.04.19

Referat styringsgruppemøte 18.06.19

Referat styringsgruppemøte 10.09.19

Referat styringsgruppemøte 03.12.19

Referat styringsgruppemøte 18.02.20

Referat styringsgruppemøte 11.05.20

Referat styringsgruppemøte 18.08.20

Referat prosjektgruppemøte

Referat prosjektgruppemøte 06.12.17

Referat prosjektgruppemøte 03.01.18

Referat prosjektgruppemøte 07.02.18

Referat prosjektgruppemøte 07.03.18

Referat prosjektgruppemøte 04.04.18

Referat prosjektgruppemøte 08.05.18

Referat prosjektgruppemøte 14.06.18

Referat prosjektgruppemøte 05.09.18

Referat prosjektgruppemøte 03.12.18

Referat prosjektgruppemøte 10.01.19

Referat prosjektgruppemøte 13.02.19

Referat møte prosjektgruppe og regionale koordinatorer 20.03.19

Referat prosjektgruppemøte 11.04.19

Referat prosjektgruppemøte 15.05.19

 

 

 

 

Om oppdraget fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har i tilskuddsbrev til KoRus og RVTS gitt oppdrag om å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Målgruppe for kompetanseutviklingen er i første omgang spesialisthelsetjenesten og på sikt primærhelsetjenesten. Oppdraget forutsettes realisert som et samarbeidsprosjekt mellom alle de 12 kompetansesentrene innenfor KoRus og RVTS, samt andre relevante samarbeidspartnere i landet. I statsbudsjettet for 2017 er det avsatt egne midler til denne kompetanseutviklingen. KoRus Midt og RVTS Midt er bedt om å koordinere og lede arbeidet med kompetanseutvikling på området rus og vold. Prosjektperioden er på 3 år.

Lenker

www.rvts.no

www.kompetansesenterrus.no

 

Arbeidsseminar

Arbeidsseminar Kompetanseutvikling Rus & Vold

 

Dokumentmaler

Brevmal prosjekt

Mal møtereferat

Mal powerpoint

Presentasjoner fra Arbeidsseminar 03.10.18

181003 Arb sem Rus og Vold_TØC

Kompetanseutvikling Rus og Vold TRL-03.10.18

Presentasjon 3. oktober Mari NK-ROP

Presentasjon spørreundersøkelsen 03.10.18

Vedlegg i kursmapper Arbeidsseminar

Power Point skisse over grunnmodul-moduler

Utkast mal for utarbeidelse av kunnskapsmoduler 25.09.18

 

Kunnskapsammenstilling om rus, vold og integrert behandling

kunnskapsammenstilling om rus, vold og integrert behandling

Regionale arbeidsgrupper og koordinatorer

Oversikt regionale arbeidsgrupper og koordinatorer

Regionale koordinatorer 01.07.2019

Mail sendt deltakere arbeidsseminar 03.10.18

mail til deltakerne rus & vold sendt 17.10.18

Selvorganisert selvhjelp

SelvorganisertSelvhjelp – Oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse

Bakgrunn for valg av logo

Bakgrunn for valg av logosymbol

Kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsplan

Presentasjoner fra møte prosjektgruppe/regionale koordinatorer 20.03.19

Møtereferat

 

PP-presentasjoner:

Kompetanseutvikling rus vold

Vold og rus prosjekt Norge

Grunnmodul til prosjektmøtet

 

Referansegruppe

Referansegruppe 13.09.19

Samstemmingsseminar 17.10.19

Program samstemmingsseminar 17.10.19

Møtereferat 17.10.19

Arbeidsseminar 13. og 14. feb 2020

Referat Arbeidsseminar

Program fellessamling 13. og 14.02.2020

Møtereferat fra Skypemøte/Arbeidsseminar

Referat 11.06.20

Redaksjonsgruppe

Mandat redaksjonsgruppe 28.10.20