Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Prosjekt kompetanseutvikling rus & voldSkriv ut

Et nasjonalt samarbeidsprosjekt med KoRus og RVTS

Bakgrunn og forankring:

Helsedirektoratet har i tilskuddsbrev til KoRus og RVTS gitt oppdrag om å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Målgruppe for kompetanseutviklingen er i første omgang spesialisthelsetjenesten og på sikt primærhelsetjenesten. Oppdraget forutsettes realisert som et samarbeidsprosjekt mellom alle de 12 kompetansesentrene innenfor KoRus og RVTS, samt andre relevante samarbeidspartnere i landet. I statsbudsjettet for 2017 er det avsatt egne midler til denne kompetanseutviklingen. KoRus Midt og RVTS Midt er bedt om å koordinere og lede arbeidet med kompetanseutvikling på området rus og vold. Prosjektperioden er på 3 år.

Hensikten med å synliggjøre prosessen rundt dette prosjektet er full åpenhet for bidragsytere og andre interesserte

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 2 april 2018

Prosjektplan

Prosjektbeskrivelse Rus & Vold

 

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan for kompetanseutvikling Rus & Vold

Prosjektdeltakere

Oversikt grupper

Prosjektgruppemøter

Saksliste og referat prosjektgruppemøte 06.12.17

Saksliste og referat prosjektgruppemøte 03.01.18

Saksliste og referat prosjektgruppemøte 07.02.18

Saksliste og referat prosjektgruppemøte 07.03.18

Saksliste og referat prosjektgruppemøte 04.04.18

Saksliste og referat prosjektgruppemøte 08.05.18

Styringsgruppemøter

Saksliste styringsgruppemøte 11.12.17

Referat fra styringsgruppemøte 11.12.17

Saksliste og referat styringsgruppemøte 06.02.18

Saksliste og referat prosjektgruppemøte 17.04.18

Om oppdraget fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har i tilskuddsbrev til KoRus og RVTS gitt oppdrag om å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Målgruppe for kompetanseutviklingen er i første omgang spesialisthelsetjenesten og på sikt primærhelsetjenesten. Oppdraget forutsettes realisert som et samarbeidsprosjekt mellom alle de 12 kompetansesentrene innenfor KoRus og RVTS, samt andre relevante samarbeidspartnere i landet. I statsbudsjettet for 2017 er det avsatt egne midler til denne kompetanseutviklingen. KoRus Midt og RVTS Midt er bedt om å koordinere og lede arbeidet med kompetanseutvikling på området rus og vold. Prosjektperioden er på 3 år.

Lenker

www.rvts.no

www.kompetansesenterrus.no