Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

FamiliegjenforeningSkriv ut

Familiegjenforening – et forebyggende tilbud til familier som gjenforenes i eksil.

Familier som har opplevd å bli atskilt eller borte fra hverandre i forbindelse med krig, katastrofer eller flukt har vært utsatt for mange belastninger i form av usikkerhet og savn i tillegg til traumatiske hendelser.

RVTS Midt samarbeider med Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune, Psykologisk institutt, UiO og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU om et prosjekt hvor familiegjenforening i eksil er tema. I tillegg har vi knyttet til oss fagfolk i ulike kommuner i regionen som nå representerer et nettverk.

Selv om familiegjenforening lenge har vært aktuelt tema både nasjonalt og internasjonalt, først og fremst knyttet til rettigheter om dette og praktiske tiltak i forbindelse med gjennomføring, har det vært lite fokus på forskning omkring fenomenet. Det er få studier som har sett på effekter av adskillelse eller hva som skjer nå familier faktisk finner sammen. Det er heller ikke utviklet noen tiltak eller innført rutinemessige psykososiale tilbud for familier som gjenforenes.

Dette prosjektet har som mål å øke kunnskapen om familier som erfarer adskillelse og gjenforening og danne en basis for videreutvikling av forebyggende psykososiale tiltak til familier i denne situasjonen.

Relaterte lenker

Mer informasjon om familiegjenforening

Medarbeidere