Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Barn og tolkSkriv ut

Dette er et pilotprosjekt. Hovedmål er å øke bevissthet og kompetanse blant tolker og andre fagpersoner om kommunikasjon med barn via tolk og oppfylle barns rettigheter i flg. Menneskerettsloven/Barnekonvensjonen til å forstå, uttale seg og bli hørt. Vi fokuserer på barn som er minoritetsspråklige og har lite norsk språk. Vi har i pilotprosjektet samlet inn data fra tolking til 8 ulike førskolebarn som er ny i en norskspråklig barnhage. Materialet består av filming av ulike tolkesituasjoner, semistrukturerte intervju med den voksne, tolken og barnet.

Prosjektet skal bl.a. gi grunnlag for å lage retningslinjer for bruk av tolk til barn, og gi basis for ulike fagseminar og undervisningsmateriell. Samarbeidspartnere er Dronning Mauds Minne Høyskole (DMMH), Tolk Midt-Norge, Trondheim Kommune og barnehager i Trondheim kommune.

Prosjektperiode er 2010-2014. Datainnsamling ble avsluttet høsten 2013. Dataanalyse og rapportskrivning er pågående. Funn og analyser planlegges presentert på ulike seminar og konferanser i løpet av 2014.

Medarbeidere: Jorunn Gran, psykolog RVTS-Midt, Solveig Gravråkmo, helsesøster RVTS-Midt, Bente Mari Bjørnås, rådgiver Tolk Midt-Norge og Marit Kanstad, høgskolelektor DMMH.

Last ned rapporten

Medarbeidere