Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)Skriv ut

I Midt-Norge er det tre sentre mot incest og seksuelle overgrep i Molde, Trondheim og Levanger. SMISO er et tilbud til både menn og kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Nærstående familiemedlemmer og partnere til overgrepsutsatte kan også få hjelp her. Sentrene er private stiftelser finansiert av stat og kommune og har ansatte med sammensatt yrkesbakgrunn; mange med helse- og sosialfaglig utdanning. SMISO driver ikke behandling i helsetjenestelovens forstand, men gir faglig kvalifisert støtte og omsorg til alle overgrepsutsatte og deres nærmeste. Ved sentrene er det tilbud om både samtalegrupper og individualsamtaler. Tjenestene er gratis og man behøver ikke henvisning.

SMISO drives etter retningslinjer fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. RVTS Midt samarbeider med sentrene om fagutvikling, og har i noen grad også veiledning for de ansatte. RVTS Midt arrangerer fagsamlinger for de ansatte ved sentrene i regionen to ganger i året.

Medarbeidere