Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Psykososial helse hos FN/NATO veteranerSkriv ut

De regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging fikk i 2010 oppdrag fra Helsedirektoratet om å bistå i en kompetanseheving innen arbeid med FN/NATO veteraner. En opplæringspakke innen militærpsykiatri for leger og psykologer som var utarbeidet ved RVTS Øst ble implementert i hele landet. En videre målsetting fulgt opp i påfølgende oppdragsbrev var å etablere regionale kompetansemiljøer i hver helseregion, videreføre samarbeidet med NAV og utvikle et tettere samarbeid med stressmestringsteamene og Forsvarets sanitet

I Midt-Norge har RVTS Midt koordinert oppstart av en regional faggruppe for arbeid med FN/NATO veteraner, hvor denne gruppen kom i funksjon i 2011. Gruppen består av fagpersoner innen psykisk helse, rus-sektor, NAV, veteranavdeling i Forsvaret, stressmestringsteam, samt representanter fra veteran-organisasjoner. Pr. 2014 består gruppen av:

• RVTS Midt
• Forsvarsstaben/Veteranavdelingen(FST/V)
• Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)
• Skadde i Internasjonale operasjoner (SIOPS)
• Stressmestringsteam
• NAV Sør-Trøndelag
• Tiller DPS
• KORUS
• Familievernkontoret i Sør-Trøndelag

Satsningsområder og tiltak i Midt-Norge

Arrangere regional konferanse om FN/NATO veteraner.
Den regionale faggruppen planla en regional konferanse om FN/NATO veteraner. Konferansen ble avholdt i Trondheim i mars 2013, og hadde ut fra ønsker i faggruppen et familiefokus. Konferansen var rettet mot både helse og sosial arbeidere og veteraner. Det arbeides med ny konferanse i november 2014.

Nærmere kontakt mellom RVTS Midt, NAV og stessmestringsteam.
Gjennom arbeidet med den regionale faggruppen har også fagpersoner knyttet til forsvarets stressmestringsteam, NAV og RVTS Midt etablert nærmere kontakt.

Fokus på enkeltkommuner med særlige utfordringer i arbeid med oppfølging av FN/NATO veteraner.
Den regionale faggruppen har særlig forholdt seg til Fosen på grunn av oppbyggingen av kampflybasen på Ørlandet. Det er opprettet samarbeid med Fosen Helse, Ørlandet flystasjon, prosjekt Rask Psykisk Helsehjelp Fosen og RVTS Midt.

Bidra til forskning relatert til FN/NATO veteraner.
Fosen Helse har i samarbeid med NTNU søkt forskningsrådet om midler til et større forskningsprosjekt om kartlegging av endringer i psykososiale forhold som følge av flystasjonutbyggingen. Prosjektet vil også innbefatte forhold som er aktuelle for FN/NATO veteraner. RVTS Midt er samarbeidspartner i dette prosjektet.

Medarbeidere