Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Nasjonalt kompetansenettverk – Barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferdSkriv ut

Nettverket ble etablert i 2015 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Opprettelsen var forankret i regjeringens strategiplan «Barndommen kommer ikke i reprise» (2014-2017): «Tiltak 25. Kompetansehevingsprogram for utredning og behandling (av unge overgripere). RVTS Midt fikk et særoppdrag med å administrere oppdraget. Opprinnelig var det også bare Statens barnehus og de regionale RVTSene som deltok i nettverket. Nettverket møtes 3 ganger i året for drøftinger av kompetanseutvikling og nettverksbygging, nasjonalt og regionalt. Nettverket arrangerer åpen konferanse om SSA annethvert år (oddetallsår). I partallsår deltar vi på nordisk nettverkskonferanse.

I dag er det følgende medlemmer i nettverket:

  • De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS); Midt (koordinerer), Nord, Øst, Sør og Vest
  • Statens Barnehus, ved utvalgte barnehus (fagansatte) og representant fra ledergruppa.
  • V27 Betanien Bup, Bergen
  • Bufetat ved spisskompetanseteam og inntaksteam
  • Nasjonalt klinisk SSA-nettverk i Psykisk helsevern – barn og unge. (Administeres og koordineres av V27.)

Nettverket kan selv endre sammensetning etter behov.

Nettverkets mandat

Sikre at alle landsregioner har høy kompetanse om forebygging, risikovurdering, utredning og behandling av barn med SSA, og at denne blir holdt ved like.

Sikre en nasjonal og felles forståelse av problemområdet, og med dette sørge for at det i alle landsregioner finnes oppdatert kompetanse på alle feltets områder.

Skal drive fagutvikling gjennom kontakt med det nordiske og det internasjonale SSA-fagmiljøet

Medarbeidere