Barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferdSkriv ut

Det regionale nettverket om barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd – også kalt REBESSA.

Nettverket ble opprettet i 2013 og består av følgende instanser: RVTS Midt, Barne-, og ungdomspsykiatrien, Barne-, og familietjenesten Trondheim kommune, Bufetat region midt, Statens barnehus Trondheim og Brøset kompetansesenter. Nettverkets hovedmandat ble da uttrykt slik:

«Hovudmandatet til nettverket vårt er å sikra at kompetansen om risikovurdering, utgreiing og behandling av barn som forgrip seg på barn blir holdt vedlike og utvikla i regionen vår.»

I 2015 tok Marita Sandvik ved Brøset kompetansesenter (Sifer Nord) initiativet til å etablere et konsultasjonsteam innenfor SSA. Det fikk navnet Rebessa. Frem til høsten 2017 var konsultasjonsteamet Rebessa og det regionale nettverket delt i 2 ulike organiseringer. Høsten 2017 slo vi oss sammen, og heter nå bare Rebessa.

Rebessa sitt arbeid kan deles inn i 3 hovedområdet. Det ene hovedområdet er konsultasjonsteamet og eventuell oppfølging ut over konsultasjonen etter felles vurdering. Det andre området er fagutvikling og forskning. Dette skjer i samabeid med andre fagpersoner og universitet. Det tredje området er formidling og kursing.

Det er RVTS Midt ved Oddfrid Skorpe Tennfjord som koordinerer nettverket (Rebessa). Selve konsultasjonsteamet i Rebessa er det Brøset kompetansesenter ved Marita Sandvik som koordinerer. Se www.rebessa.com for mer omtale om konsultasjonsteamet og eget kontaktskjema der.

Andre henvendelser til Rebessa kan rettes til Oddfrid.Skorpe.Tennfjord@stolav.no, tlf. nr 41104319.

Medarbeidere