Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelseSkriv ut

Det regionale nettverket består av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Trøndelag, Bufetat region Midt, UDI Regionkontor Midt, Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Trøndelag politidistrikt, Møre og Romsdal politidistrikt og RVTS Midt.

Nettverket driver tverrfaglige nettverkssamlinger og kompetanseheving. Utangspunktet for nettverkets arbeid er den til enhver tid gjeldende nasjonale handlingsplanen: Retten til å bestemme over eget liv – Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold (2017-2020)

Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). - kriminalitetsforebygging

 

Planleggingen av kompetansehevingstiltak skjer i samarbeid med nettverket.

Fylkesmennene og andre relevante instanser i regionen har et særlig fokus på lokale behov.

Nettverket vil også ha fokus på lokal forankring med målsetning om å bidra med utvikling av lokale handlingsplaner og rutiner. Tiltaket skal ses i sammenheng med tiltak om utarbeidelse av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Det regionale nettverket møtes tre ganger i året.

Se fanen «Kurs og konferanser» for planlagte kompetansehevingstiltak.

 

Lag din egen spørreundersøkelse for tilbakemelding fra bruker

 

 

Medarbeidere