Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelseSkriv ut

Det regionale nettverket består av Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Statsforvalteren i Trøndelag, Bufetat region Midt, UDI Regionkontor Midt, Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Trøndelag politidistrikt, Møre og Romsdal politidistrikt og RVTS Midt.

Nettverket driver tverrfaglige nettverkssamlinger og kompetanseheving. Utgangspunktet for nettverkets arbeid er den til enhver tid gjeldende nasjonale handlingsplanen: Retten til å bestemme over eget liv – Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold (2017-2020)

Se fanen «Kurs og konferanser» for planlagte kompetansehevingstiltak i regi av nettverket og RVTS.

Under finnes lenker til veiledere, støttetjenester, kurs og konferanser, materiell fra avholdte kurs og konferanser, rutiner man kan bruke i arbeidet, en samling av film, tv og annen populærkultur som kan gi innsikt i feltet æresrelatert vold og negativ sosial kontroll.

Veiledere og støttetjenester

Laget med Padlet
Kurs og konferanser innen tema æresrelatert vold og tilgrensende tematikk

Arrangement i regi av nettverket og/eller RVTS:

4. mai 2021 kl 0830-0900 Faglig forum: Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

6. mai 2021 kl 9-12: Lanseringswebinar: Endringsagenter – Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging

28. mai 2021 kl 0830-1000 Oppmerksomhet før sommerferien

1. juni 2021 kl 0830-0900 Faglig forum: Minoritetsrådgivere i skolen 

 

Arrangement i regi av aktører utenfor nettverket:

 

 

Rapporter, fagstoff og offentlige dokument

Laget med Padlet
Verktøy i undervisning, forebygging, og frivillige aktører og organisasjoner på feltet.

Se og lær - populærkulturelle veier til mer innsikt

Laget med Padlet
Nyhetsbrev

Vi jobber med å etablere et nyhetsbrev for nettverket.

Hvis du ønsker å motta informasjon fra nettverket i forbindelse med arrangement ol. kan du melde deg på her.

Lag din egen spørreundersøkelse for tilbakemelding fra bruker

 

Materiell og informasjon fra avholdte konferanser

Regional konferanse 2-3. november 2020 – se egen side for materiell etc. fra konferansen. Regional konferanse: Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2-3. november 2020

Faglig forum 4. mai 2021 PPT-presentasjon: Faglig forum 4. mai – Kompetanseteamet

Medarbeidere