VoldMotEldreVerdensdag

Setter fokus på vold mot eldre

Publisert: mandag 13. juni 2022
 
Mange eldre er mer sårbare enn de var tidligere i livet og utsettes i større grad for vold og overgrep enn da de var yngre og funksjonsfriske. Verdensdagen Vold mot eldre setter fokus på problemstillingen.
Mer om
Aktuelt, Vold
Unni Skoglund
Kommunikasjonsrådgiver


I 2011 vedtok FNs generalforsamling å opprette en egen dag for å rette oppmerksomheten på vold og overgrep mot eldre. Utgangspunktet er at verdens befolkning blir stadig eldre og mange eldre dessverre rammes av vold og overgrep i nære relasjoner. 

– Med økt alder øker sjansen for tap. Tap av ektefelle, venner, av kroppslig fungering og kognitive evner. De roller man hadde tidligere i livet vil endre seg, og man vil kunne oppleve seg sårbar på en annen måte enn tidligere. Med økt sårbarhet øker også sjansen for å bli utsatt for ulike typer for vold, både fysisk, psykisk, økonomisk og materiell, sier Inger Jepsen, rådgiver hos RVTS Midt. 

En trygg alderdom er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet. Vold mot eldre er et tabubelagte temaet. Å bli utsatt for fysisk eller psykisk misbruk er noe ingen burde utsettes for. Likevel har mellom sju og ni prosent av eldre som bor hjemme, blitt utsatt for vold og overgrep. Dette viser tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).


Inger Jepsen: er ergoterapeut og rådgiver hos RVTS Midt hun har blant annet seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner som sitt arbeidsfelt. (Foto: Anne-Line Bakken)


Stort spenn

– Eldre er like forskjellige som alle andre aldersgrupper når det gjelder aktivitetsnivå og daglig fungering. Spennet er stort. Men med økt alder opplever stadig flere behov for ulike hjelpetiltak, sier Jepsen.

De som blir utsatt for vold og overgrep kan oppleve dette i deres eget hjem, hos slektninger, på sykehus og på institusjoner. Det er ofte noen som står den eldre nær som forårsaker volden. Det kan være ektefelle, barn, barnebarn, hjelpere eller andre som har kontakt den eldre.

– Eldre som utsettes for vold av nærpersoner kjenner ofte på mye skyld og skam og tenker at dette er en privatsak, men volden har konsekvenser og kan forårsake bla angst og depresjon hos den eldre, påpeker Jepsen.

 
Det er hjelp å få

Verdens befolkning blir stadig eldre, og det er beregnet at 20 prosent av befolkningen vil være over 60 år i 2050. Å ta tak i denne problematikken, som rammer så mange, er svært viktig.

Forhåpentligvis kan FN-dagen bidra til å kaste lys over utfordringene og føre til større bevissthet og endring.


Sårbar: Vold mot eldre arte seg som fysiske, følelsesmessige, seksuelle og økonomiske overgrep, eller omsorgssvikt. (Foto: Unni Skoglund)


RVTS Midt kan bidra 

RVTS Midt jobber for å øke kunnskap til helse- og omsorgspersonell når det gjelder å avdekke og forebygge vold mot eldre, samt styrke samarbeidet mellom ulike aktører som jobber med vold i nære relasjoner.

Har du mistanke om vold mot en eldre kan du kontakte dennes fastlege eller et familevernkontor, krisesenter eller politi.

Nettsidene https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/vold-overgrep-eldre/ , https://ny.bufdir.no/vold/tryggest/ eller https://www.vernforeldre.no/ har god tips til både hvordan forebygge, avdekke og håndtere vold mot eldre.

Vern for eldre har også en nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, hvor du vil kunne få god hjelp med alle type spørsmål innen temaet vold mot eldre. Nettsiden har også videofilmer som viser ulike typer vold og hva du kan gjøre med dette. 

Om du jobber med eldre og ønsker mer kunnskap om vold i nære relasjoner, for denne målgruppen, er du også velkommen til å ta kontakt med oss i RVTS Midt.


 Gjenbruk av katalogelement