Veteraner bryr seg om krigen i Ukraina

Veteraner bryr seg om krigen i Ukraina

Publisert: fredag 1. april 2022
 
Norske veteraner opplever, ifølge veteranorganisasjonene, økte stressreaksjoner i forbindelse med krigen i Ukraina.
Mer om
Håkon Stenmark
RVTS Midt


Vi har tatt en prat om situasjonen i Ukraina med Styremedlem/Nestleder i SIOPS og Point of Contact, Hallgeir Mikalsen, og Phillip Lautin Jackson, som er kameratstøtteleder og styremedlem i NVIO. Begge rapporterer at det er økte stressreaksjoner hos veteraner knyttet til krigen. 

Medlemmene våre reagerer på at krigshandlinger skjer så nært hjemmeområdet, i en del av verden som vi anså som trygg. 

                               - PHILIP LAUTIN JACKSON


Hallgeir Mikalsen trekker fram at krigen også skaper engasjement fra veteranene som vet noe om hvordan krigens grusomheter kan være.  

Flere veteraner har kjørt til Polen for å ta del i transport av flyktninger. Den kompetansen veteranene besitter gjør at de fungerer godt i kaotiske situasjoner, slik som det nå er på grensen mellom Ukraina og Polen. Det er også noen veteraner som på tross av advarsler har meldt seg til tjeneste for fremmedlegionen i Ukraina.

                              - HALLGEIR MIKALSEN


Hva gjør veteranorganisasjonene for veteranene som sliter med ulike stressreaksjoner?

– Gjennom NVIO arrangeres det ulike arrangementer som samler veteranene, noe som er særlig viktig nå. Videre har organisasjonen et kameratstøtteprogram for å fange opp de som sliter, sier Phillip Lautin Jackson. 


Litauen: Vognkommandør på CV90 stormpanservogn som er en del av NATO enhanced forward presence. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret


 – Vi har faste arrangement i SIOPS også, hvor vi i tillegg har såkalte Point of Contact; personer som fungerer som hjelpere og kontaktpersoner mellom veteraner og hjelpeapparat, framhever Hallgeir Mikalsen.

RVTS har også et fokus på veteraners helse. RVTSene leder regionale fagnettverk for innsatspersonell, hvor det er fokus på opplæring av helse- og sosialpersonell. RVTSene kan kontaktes for tilpassede opplæringstilbud eller for påmelding til faste kursprogram. RVTS Øst har også et nettsted om veteraner og et e-læringsprogram en kan ta del i. 


SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner: www.siops.no

NVIO – Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner: www.nvio.noAfghanistan: Norske soldater i ISAF styrken patruljerer på forskjellige områder rundt i Kabul, Afghanistan. Foto: Torgeir Haugaard / ForsvaretPhilip Lautin Jackson er kameratstøtteleder og styremedlem i NVIO og forteller at mange av medlemmene opplever stress knyttet ti

Bilde: Philip Lautin Jackson er kameratstøtteleder og styremedlem i NVIO og forteller at mange av medlemmene opplever stress knyttet til krigen i Ukraina.


Bilde: Hallgeir Mikalsen er styremedlem/Nestleder i SIOPS og Point of Contact, forteller at krigen skaper engasjement blant veteranene.
 Gjenbruk av katalogelement