StortEngasjementFolkeopplysningskampanjen

Stort engasjement om folkeopplysningskampanjen

Publisert: onsdag 23. november 2022
 
Folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv» er godt i gang i region midt. Vi opplever et stort engasjement og er takknemlige for at så mange bidrar i arbeidet med å spre informasjon og kampanjemateriell.
Mer om


Laila Hoff Johansen
Kommunikasjonsrådgiver


Målet med kampanjen er å øke kunnskapen i befolkningen om at det å snakke om selvmordstanker ikke er farlig, tvert imot- det kan bidra til å redde liv. Ved å snakke om temaet selvmord og selvmordstanker kan vi bryte ned tabuer og fremme åpenhet.


Flere enn 40 kommuner bidrar


Over 40 kommuner i Trøndelag, Møre og Romsdal bidrar ukentlig med å spre kampanjemateriell og filmer fra RVTS Midt sin facebook side. Vi ser at engasjementet i kommunene kommer fra ulike tjenester, som rus og psykisk helse, helsestasjoner og frisklivssentraler. Noen kommuner engasjerer seg ekstra og formidler informasjon om kampanjen på radio og i avisartikler. Andre oppdaterer kommunens nettsider med informasjon om temaet og hvor man kan søke hjelp. Eksempelvis har Smøla kommune laget en informativ nettside om kampanjen og hvor man kan søke hjelp.  Kampanjemateriell vises også på informasjonsskjermer i flere kommuner, på legekontor og i Statens hus.

Vi har også mange gode ambassadører fra idrettslag, frivilligheten og interesseorganisasjoner. Det betyr mye at ambassadørene videreformidler budskapet, det gjør at vi når ut til veldig mange slik som Rosenborg ballklub som har over 220.000 følgere på facebook. Vi setter også stor pris på at Stjernekamp-vinneren fra 2020, Knut Marius Dypvik ønsker å støtte kampanjen med appell og sang.

Kampanjemateriellet som er basert på Se-spør-lytt konseptet sprees også gjennom annonser fra Helsedirektoratet både på snapchat, facebook, instagram og youtube. Bor du i region midt kan du også se kampanjemateriell på bussholdeplasser, på kino og som annonser i nettaviser.


Kompetanseheving om selvmordsforebygging


I tillegg til å øke kunnskapen om selvmord og selvmordstanker i befolkningen tilbyr RVTS Midt også kompetanseheving om teamet. Vi har nettopp arrangert fagdager i Molde og Kristiansund med mange deltakere. Noen av temaene for fagdagene har vært fakta og forekomst, fenomenforståelse, selvmordsforebygging i et folkehelseperspektiv og etterlatte og pårørende. Det har vært nyttig og lærerik dialog og erfaringsutveksling om temaene og vi har også hatt med oss Kirkens SOS som foredragsholder. Kirkens SOS er Norges største krisetjeneste som er åpen hele døgnet. Hvert år svarer de på 200.000 telefoner, sos-meldinger og chat.
Kampanjen har en egen landingsside på Helsenorge, her finner man råd til den som har selvmordstanker og råd til den som er bekymret for noen. 


Christine Kvello, Rita Småvik og Laila Hoff Johansen v. RVTS Midt informerer om selvmordsforebygging på fagdag i Molde kommune.

I forbindelse med folkeopplysningskampanjen om selvmordsforebygging har vi i RVTS Midt samlet inn korte, anonyme historier fra personer som har hatt selvmordstanker og som vil dele erfaringer om hvordan de beholdt håpet. Disse har vi spredd gjennom kampanjeperioden.RVTS Midt tilbyr skreddersydde fagdager og kompetanseheving for din kommune. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker at vi skal komme til din kommune.

 

 
 Gjenbruk av katalogelement