Om Teknologisk-assistert skadelig seksuell atferd

Har du hørt om teknologisk-assistert skadelig seksuell atferd?

Publisert: onsdag 21. desember 2022
 
Ofte brukes begrepene nettovergrep eller nettrelaterte overgrep om seksuelle overgrep via internett eller mobil. Når det utføres av barn og unge under 18 år bruker vi betegnelsen teknologisk-assistert skadelig seksuell atferd.
Mer om

Marita Sandvik
Rådgiver


Unni Skoglund
Kommunikasjonsrådgiver

Oddfrid Tennfjord, rådgiver og psykolog hos RVTS Midt forteller at det er mange som har etterspurt kurs om teknologisk-assistert skadelig seksuell atferd. 


– Vi lever i en tid der hverdagen vår er preget av det digitale. Det har flettet seg inn i livene våre, og vi kan vanskelig tenke oss et liv uten det. Dette gir mange muligheter, men også utfordringer. En av disse er knyttet til grenseløshet. Dersom du blir utsatt for en krenkelse, kan det hende at denne kan ses av en hel verden – eller omvendt, dersom du krenker noen, så kan alle se at du gjør det. For barn og unge som ikke er så gode på å bedømme konsekvenser, så kan dette få store følger. VI ønsker at alle skal være trygge, og lære seg god folkeskikk, men noen trenger mer hjelp enn andre. sier Oddfrid Skorpe Tennfjord, psykolog phd hos RVTS Midt. Oddfrid Skorpe Tennfjord jobber blant annet med kompetanseheving om barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Teknologisk-assistert skadelig seksuell atferd kan være: :

  • Trusler, trakassering og stygge meldinger via nettet (inkludert det som skjer i nettspill) eller mobiltjenester
  • Å ta, ha og dele nakenbilder
  • Å true med å spre eller presse noen til å publisere intime bilder på nettet
  • Å presse noen til å utføre seksuelle handlinger som posering, stripping, beføling og samleielignende handlinger foran et web- eller mobilkamera
  • Å se på/ laste ned/ spre overgrepsmateriale 
  • Direkteoverføring av overgrep på nettet og bestilling av slike overgrep 


I en fersk artikkel på NRK.no går politiet i Politiet i region Sør-Øst ut og forteller at de er bekymret for utviklingen. De ser en økning i delingen av virale overgrepsvideoer blant unge mellom 12 og 18 år. Politiet Sør/Øst har nå begynt å sende ut brev til foreldrene til barna som har delt disse videoene for første gang. Brevene har Bekymringsmelding til overskrift, og oppfordrer tydelig til at foreldrene skal snakke med barna om det de har gjort, og samtidig forklare at slik deling er lovstridig.


Ekstra belastende

Teknologisk-assistert skadelig seksuell atferd kan oppleves ekstra belastende for den som utsettes for det. Deling av intime bilder kan for eksempel spres til et ubegrenset antall mennesker i uoverskuelig framtid. Den utsatte er ofte engstelig for at venner, familie, nye bekjentskaper og framtidige arbeidsgivere skal finne bildene ved Google-søk.  Krenkelsen tar på den måten aldri helt slutt og er et traume kan gjenoppleves gang på gang.


– VI vet ikke hvor mange barn og unge som viser TA-SSA, men mange av konsultasjonene i REBESSA har også dette som en bekymring. Vi ser også at i saker anmeldt til barnehusene i Norge, så er ikke dette et uvanlig tema. Interessen for kursene, speiler det samme, sier Skorpe Tennfjord.


Veilederen gjelder utredning for de mellom 12-18 år

Veilederen er laget for å kartlegge gutter i alderen12-18 år hvor det er bekymring knyttet til deres utøvelse av skadelig seksuell atferd. Veilederen kan også brukes som supplement til utredning på barn under 12 år, på jenter og barn og unge med utviklingsforstyrrelser/kognitiv funksjonsnedsettelse, men bør da tilpasses de ulike gruppene. 

Veilederen som er utarbeidet av Allotey & Swann (2019), er ment som hjelp til å gjøre gode vurderinger i arbeidet med å forebygge teknologisk-assistert skadelig seksuell atferd, og gi unge som har utført digitale overgrep god hjelp. Standard risikoverktøy inkluderer ikke TA-SSA, denne praksisveilederen er derfor laget for å supplere eksisterende risikoverktøy (AIM 3). De som skal delta på kurset må derfor ha AIM3 fra før.


 


TA-SSA – kurs i juni og september i Trondheim

6. og 7. juni og 26. og 27. september arrangerer RVTS kurs i vurdering/kartlegging av risiko og behov hos ungdommer som har utvist teknologi-assistert skadelig seksuell atferd (TA-SSA). Dette skjer i Trondheim på Statens hus. Følg med på rvtsmidt.no eller seskuellatferd.no for påmelding!


Råd:
​Som hjelper kan det være fint å kunne gi konkrete råd til foreldre om nettvett for unge. NRK har satt sammen et utvalg nettvettråd.

 Gjenbruk av katalogelement