MasterclassESTSS

RVTS Midt holdt masterclass ESTSS-konferansen i Belfast

Publisert: torsdag 22. juni 2023
 
– Det at vår presentasjon ble valgt ut viser interessen og behovet for mer kunnskap om behandling av torturoverlevere, sier Merethe Garnes Hellen. Sammen med tre kollegaer fra RVTS Midt holdt hun Masterclass på ESTSS-konferansen i Belfast.
Mer om


Unni Skoglund
Kommunikasjonsrådgiver


Den 17. biennale konferanse for European Society for Traumatic Stress Studies, gikk av stabelen i Belfast i Nord-Irland, mellom. 14. og 17. juni 2023. Det var om lag 600 deltakere, fra hele Europa, på årets konferanse. Det ble hold mange parallelle foredrag, men kun seks masterclass i løpet av de tre dagene konferansen varte. Masterclass-sesjonene hadde en varighet på 1,5 timer og RVTS Midt snakket om Narrativ eksponeringsterapi for torturoverlevende.

– Det var fint og spennende å ha innlegg på denne prestisjefylte konferansen som samler forskere og behandlere fra hele Europa. Ettersom det er en stor konferansen når man frem til mange potensielt interesserte. Det å holde masterclass var stor stas og ble også skjerpende for vår evne til å formidle faget. Det var en fin måte å samarbeide oss imellom på, og viser igjen betydningen av å ha poliklinisk arbeid tilknyttet RVTS Midt som muliggjør slike prosjekter, sier Merethe Garnes Hellen. 

Merethe i Belfast.jpg
Merethe Garnes Hellen på talerstolen i Belfast.

De andre som holdt innlegget var Håkon Stenmark, Tor Hogstad og Shawkat Nomat. Mens Hellen, Stenmark og Hogstad er psykologspesialister er Nomat spesialfysioterapeut. Alle fire er tilknyttet Poliklinikk for flyktningehelse, traumer og tortur ved RVTS Midt.

Alle fire i Belfast.jpeg
Fra venstre: Tor Hogstad, Shawkat Nomat., Merethe Garnes Hellen og Håkon Stenmark. Sistnevnte er konstituert leder ved RVTS Midt.

Gode erfaringer med å bruke NET


Narrative Exposure Therapy (NET) er en evidensbasert, kulturelt inkluderende, traumefokusert, kortsiktig psykoterapeutisk intervensjon som ble utviklet for overlevede av flere og komplekse traumer. I masterclassen fokuserte de på behandling av torturoverlevere, og hvordan NET kan være en nyttig metode som en del av en mer omfattende behandling. 

De beskrev den teoretiske bakgrunnen for NET og viste de grunnleggende trinnene i behandlingen. Basert på flere forskningsprosjekter hvor NET ble brukt for å hjelpe torturoverlevere, dele de fire fagfolkene erfaringer om hvordan NET kan inkluderes i en bredere behandling i kombinasjon med fysioterapi. De beskrev utfordringer de møter i arbeidet med torturoverlevende, og viste hvordan NET kan være en nyttig måte å jobbe gjennom traumatiske hendelser for denne sterkt traumatiserte gruppen. 

– ESTSS er jo en konferanse for forskere og klinikere der mange er erfarne, dyktige og holder et høyt nivå. Det bidrar jo til at man kjenner litt ekstra på det å skulle presentere. Samt å presentere på engelsk. Det å få mulighet til å holde masterclass på ESTSS-23 konferansen kjennes som en anerkjennelse av både prosjektene og det kliniske arbeidet vi gjør ved RVTS Midt med gruppen torturoverlevere, sier Tor Hogstad.

Mange som lyttet

Det var godt oppmøte i salen, mens de fire holdt masterclassforedraget sitt, og i etterkant var det flere som stilte engasjerte spørsmål og ønsket å høre mer om arbeidet deres.

– Torturoverlevere er en gruppe som ofte kommer sent til behandling og som mange behandlere synes det er krevende å gi god nok behandling til. Dette prosjektet som også hadde fokus på kroppen, ved å inkludere fysioterapi som del av behandlingen, var det mange som viste interesse for, sier Hellen.

I Belfast.jpeg
Belfast: Her er de fire fagfolkene i mer uformell setting i Nord-Irland.
 

​European Society for Traumatic Stress Studies, har de siste 30 årene holdt konferanser med fokus på traumer. Konferansen holdes annethvert år, og årets konferanse ble avholt i Belfast. ESTSS-konferansen fremmer deling av kunnskap og erfaring om alle aspekter ved psykotraumatologi. De har som mål å bidra til offentlig politikk på europeisk nivå, ved å fremme forskning og beste praksis og bygge nettverk. 

 Gjenbruk av katalogelement