IATSOkonferansenTrondheim

Årets IATSO-konferanse arrangeres i Trondheim

Publisert: tirsdag 7. mars 2023
 
IATSO-konferansen om forebygging av seksuelle overgrep mot barn, arrangeres i Trondheim til høsten. – Konferansen har i mange år vært et viktig møtepunkt for forskere og klinikere innen feltet, sier Oddfrid Skorpe Tennfjord.
Mer om

Unni Skoglund
Kommunikasjonsrådgiver


IATSO har i en årrekke hatt konferanser om forebygging av seksuelle overgrep mot barn ved å fokusere på dem som utøver slik atferd. 30.august – 1.sepember arrangeres konferansen i Trondheim.

​Lenge hadde konferansen kun fokus på voksne som utøvde overgrep. Nå er perspektivet utvidet til også å gjelde barn og ungdom med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Årets hovedtemaet for konferansen Sex offender treatment in a lifespan perspective – New challenges from social media and from children and adolescents with harmful sexual behaviour.

Årets konferanse vil dessuten gjenspeile, i presentasjonene, både i parallellene og i plenum, at vi lever i en verden der sosiale medier er en del av dagliglivet. 


IATSO-konferansen har kun vært arrangert i Norge en gang tidligere, og da var det i Oslo. Arrangørene forventer at mellom 350 og 400 deltakere tar turen til årets konferanse i Trondheim.

 – Jeg synes det er bra at fagfeltet har blitt mer opptatt av å forebygge overgrep og seksuelle krenkelser som er utøvd av andre barn og unge. I dag kaller vi det for barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. IATSO 2023 vil ha stort fokus på denne siste gruppen, sier Oddfrid Skorpe Tennfjord. Hun er psykolog på RVTS Midt og en del av arrangementskomiteen.  


Oddfrid Skorpe Tennfjord,  psykolog på RVTS Midt.

Den lokale komiteen har representanter fra RVTS Midt, NTNU ved Psykologisk institutt og Institutt for psykisk helse og Sifer (Brøset kompetansesenter). Knut Hermstad ved RVTS Midt leder komiteen. Han er også visepresident i IATSO.

Årets IATSO er den 17. i rekken. Konferansen har i en årrekke blitt arrangert annakvart år i Europa. Det har kun en gang tidl vært arrangert i Norge. Det var i Oslo i 2010. Den blir altså for førstegang nå arrangert i Trondheim. 

 – IATSO-konferansen har i mange år vært et viktig møtepunkt for forskere og klinikere som har vært opptatt av å forebygge seksuelle overgrep mot barn og unge, gjennom god hjelp og behandling til de som har utøvd slike overgrep. Å forstå hvorfor overgrep kan skje, både ut fra individuelle forhold, men også strukturelle har vært et tema, sier Tennfjord. 

Faglig innhold ispedd kultur


I tillegg til det gode faglige innholdet så vil IATSO i Trondheim gi deltakerne en musikalsk og kulturell opplevelse gjennom hele konferansen. Venke Aarethun ved RVTS Midt er ansvarlig for dette, og deltakerne vil få høre ulike kunstnere spille og synge under konferansen, på konferansemiddagen, og ikke minst ved en egen konsert i Nidarosdomen. Her vil man få høre Steinmeyer-orgelet og Nidarosdomens jentekor. 

 – Vi håper at de går inspirert hjem til sine land og jobber, og kjenner at de har fått faglige innspill som kan prege deres eget forsknings- og kliniske arbeid. Vi håper at de har knyttet nye kontakter med andre som brenner for det samme fagfeltet som dem, å forebygge seksuelle overgrep mot barn og unge. Det kan på mange måter være et krevende å jobbe innenfor et felt som mange der ute kan ha sterke meninger om, sier Tennfjord og tilføyer:

 – Dett krever mot å stå opp for, og jobbe med dem som utfører handlinger som skader andre. Det er likevel gjennom å utvikle dette fagfeltet at vi kan hindre nye overgrep i å skje. 

Hun framhever at konferansen passer godt for klinikere, og ikke bare forskere.
 
RVTS_VEST-3155.jpg
 Oddfrid Skorpe Tennfjord framhever at det krever mot å stå opp for, og jobbe med dem som utfører handlinger som skader andre. Hun mener det likevel er viktig da det kan hindre nye overgrep i å skje. Illustrasjonsfoto: Erik Ruud.

 – Vi er stolt av å presentere mange dyktige fagfolk internasjonalt og også fra Norge. VI håper mange sender inn abstract slik at de kan presentere egen forskning og praksis. Det er slik delekulturen vedlikeholdes. Vi har alle fått kunnskap fra andre, og vi må bidra med å gi kunnskap videre, sier Tennfjord.

 – Vi håper og tror på mange deltakere, forhåpentligvis rundt 350-400 stykker, tilføyer hun.

Les mer om konferansen her.


​IATSO er en forkortelse av The International Association for the Treatment of Sexual Offenders. Hovedtemaet på årets konferanse er «Sex offender treatment in a lifespan perspective – New challenges from social media and from children and adolescents with harmful sexual behavior.»

 Gjenbruk av katalogelement